Poglavarstvo Grada Rijeke je na temelju članka 6 Odluke o mjesnoj samoupravi, na sjednici održanoj 9. rujna 1997. godine donijelo Zaključak o osnutku mjesnog odbora Banderovo.

Zaključak o osnutku mjesnog odbora Banderovo objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije 5/20 , 3. listopada 1997.g..