Draga - 1873

Mjesni odbor Draga osnovan je Zaključkom o utvrđivanju osnutka mjesnog odbora prema odluci Poglavarstva Grada Rijeke na sjednici održanoj 5. rujna 2000. godine. Zaključak je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 18/2000.