Poglavarstvo Grada Rijeke je na temelju Odluke o mjesnoj samoupravi, na sjednici održanoj 18. srpnja 1995. godine donijelo Zaključak o osnutku mjesnog odbora Krimeja.

Zaključak je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 16/1995.