Vijeće Mjesnog odbora Luka konstituirano 20. prosinca 2018. godine, na svojoj 1. sjednici održanoj 23. siječnja 2019. usvojilo je akte: Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Luka i Pravila Mjesnog odbora Luka i Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Luka, koji se mogu pogledati u nastavku članka.