Mjesni odbor Orehovica osnovan je Zaključkom o utvrđivanju osnutka mjesnog odbora prema odluci Poglavarstva Grada Rijeke na sjednici održanoj 5. rujna 2000. godine koji je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije 18/2000.