Mjesni odbor Orehovica osnovan je Zaključkom o utvrđivanju osnutka mjesnih odbora prema odluci Poglavarstva Grada Rijeke na sjednici održanoj 5. rujna 2000. godine. Zaključak je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 18/2000.