Mjesni odbor Podvežica osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, na sjednici od 18. srpnja 1995. godine. Zaključak o osnivanju mjesnog odbora Podvežica objavljen je u “Službenim novinama PGŽ” broj 16/95 od 4. kolovoza 1995. godine,