Poglavarstvo Grada Rijeke je na temelju članka 6 Odluke o mjesnoj samoupravi, na sjednici održanoj 9. rujna 1997. godine donijelo Zaključak o osnutku mjesnog odbora Potok.

Zaključak o osnutku mjesnog odbora Potok objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije 5/20, 3. listopada 1997.g..