Mjesni odbor Svilno osnovan je Zaključkom o utvrđivanju osnutka mjesnog odbora prema odluci Poglavarstva Grada Rijeke na sjednici održanoj 5. rujna 2000. godine.

Zaključak je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 18/2000.