Monografija “Palača šećerane u Rijeci – konzervatorska i restauratorska istraživanja” izvedena je u suradnji Grada Rijeke i Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba, kao rezultat opsežnih istraživanja na ovom vrijednom zdanju provedenih od 2003. do 2007. godine.

Naslovna stranica Monografije Palača ŠećeraneAutori knjige su Krasanka Majer i Petar Puhmajera iz Hrvatskog restauratorskog zavoda, a opsežno dvojezično izdanje, hrvatsko-englesko i hrvatsko-talijansko, uredili su ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara pri Odjelu gradske uprave za kulturu Nikolina Radić Štivić te Mario Braun iz Hrvatskog restauratorskog zavoda. Knjiga je izdana 2007. godine.

Knjiga se u potpunosti temelji na zaključcima iznesenim u peterosveščanom Elaboratu konzervatorsko-restauratorskih istraživanja na Upravnoj zgradi bivše rafinerije šećera kojeg je izradio Hrvatski restauratorski zavod. Kako bi se široj javnosti predstavio ovaj izuzetno vrijedan objekt te na taj način razvila svijest o potrebi njegove zaštite, Grad Rijeka je kao sažetak elaborata publicirao monografiju.

U knjizi se obrađuje povijesni pregled i rezultate konzervatorskih istraživanja sa nizom ilustracija koje se odnose na arhitektonske nacrte, fotografije, arhivske materijale, tabelarne prikaze, kronološki pregled vlasnika i zahvata na zgradi sa popisom inventara prijašnjih vlasnika kao i prijedlog obnove i prezentacije zgrade. Posljednje poglavlje knjige odnosi se na valorizaciju arhitektonskih vrijednosti u kontekstu regionalne arhitekture.

Naime, nove spoznaje su omogućile revalorizaciju vrijednosti palače te su istraživanja dovela do zaključka kako bivša upravna zgrada tvornice šećera svojom arhitekturom i interijerima predstavlja jedno od najistaknutijih djela kasnobarokne umjetnosti u Hrvatskoj.

Knjiga se može nabaviti u knjižari VBZ.

Skip to content