Grad Rijeka će i u narednoj školskoj godini sufinancirati program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u riječkim osnovnim školama u 76 skupina, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju, na kojem je također donesena odluka o dodjeli poklon-bona za nabavu školskih knjiga u školskoj 2015./16. godini te dana suglasnost za izvođenje obimnih radova na prometnicama i javnim površinama tijekom ljeta.

Program produženog boravka i cjelodnevne nastave

Na temelju provedene analize i iskazanog interesa roditelja, program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada će se organizirati u 75 skupina u osnovnim školama Grada Rijeke te jednoj skupini u Waldorfskoj osnovnoj školi, za što će se iz proračuna za 2015. godinu izdvojiti 1.417.000,00 dok će se za drugi dio školske godine sredstva planirati u proračunu za 2016. godinu.
Programom produženog boravka i cjelodnevne nastave bit će obuhvaćeno 2102 učenika, od čega je 92 posto s prebivalištem na području grada Rijeke.
“Ovim programima bilo bi obuhvaćeno oko 50 posto učenika razredne nastave, što je jednak postotak obuhvata kao i prethodnih školskih godina. S obzirom na to da se već niz godina u gradu Rijeci održava visok postotak obuhvata učenika, smatramo da se time uspješno osigurao kvalitetan sustav odgojno-obrazovnog rada s djecom mlađe školske dobi u vremenu dok roditelji rade, kazala je Marija Japundža-Broznić iz Odjela za odgoj i školstvo.

U program će se najviše uključiti učenici prvih razreda, za koje je osigurano besplatno sudjelovanje u programu. Što se tiče cijena za učenike od 2. do 4. razreda, one se neće mijenjati, pa će cijena ovisno o razredu i dohotku po članu kućanstva kao i broju članova domaćinstva iznositi od 100 do 320 kuna mjesečno, s time da se za drugo dijete cijena smanjuje za 30%, za treće dijete za 60%, za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%. Za učenika koji nema prebivalište na području Rijeke, roditelji će sudjelovati u cijeni programa s iznosom od 450 kuna mjesečno.

Riječki gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako se provođenjem ovog programa, s jedne strane rješava problem brige i pedagoškog rada s djecom, dok roditelji rade, a s druge strane, u sklopu programa u osnovnim školama radno mjesto pronašlo je 80-ak učitelja.

Poklon-bon za nabavu školskih knjiga

Grad Rijeka već niz godina pomaže obiteljima u teškim materijalnim prilikama dodjelom poklon-bona za nabavu školskih knjiga učenika osnovnih škola. Kako je iznijela pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, očekuje se da će broj izdanih poklon-bonova biti na razini prošle godine, dakle pravo na besplatne udžbenike ostvarilo bi oko 1.300 učenika osnovnih škola, za što je u Proračunu Grada Rijeke osigurano 500.000,00 kuna.

Radi se o procijenjenom iznosu za nabavku udžbenika, a konačni iznos će biti poznat nakon što prošlogodišnji korisnici vrate udžbenike, kako bi se oni mogli koristiti i sljedeće školske godine. Razmjena udžbenika bit će organizirana, od 16. lipnja do 3. srpnja, u skladištu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka na Mlaci, a nove školske knjige korisnici će moći preuzeti od 6. srpnja do 18. rujna u knjižarama koje budu zainteresirane za sklapanje ugovora s Gradom Rijekom.

Učenicima osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada Rijeke, čije su obitelji bez primanja i korisnici su zajamčene minimalne naknade (pomoći za uzdržavanje), pri Centru za socijalnu skrb Rijeka izdat će se poklon bon, koji za I. – IV. razred iznosi 500,00 kuna, a za V. – VIII. razred 1.000,00 kuna. Korisnicima koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na doplatak za pomoć i njegu i pravo na osobnu invalidninu, te korisnicima koji ispunjavaju uvjet prihoda izdat će se poklon bon, koji za I. – IV. razred iznosi 250,00 kuna, a za V. – VIII. razred 500,00 kuna.

Djeci poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s područja Grada Rijeke, koji pohađaju srednju školu ili fakultet odnosno višu ili visoku školu za školsku godinu 2015./16. dodjeljuje se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna po učeniku/studentu za kupnju školskog pribora. Predložena visina pomoći na razini je iznosa prošle godine kada je ovaj oblik pomoći ostvarilo oko 20 srednjoškolaca i studenta.

Ovog ljeta nastavak obimnih radova na prometnicama i drugim javnim površinama

S obzirom na to da je praćenjem intenziteta prometa tijekom ljetnih mjeseci uočen znatniji pad prometnog opterećenja, posebno u užem centru grada, vrijeme ljetnih praznika najpovoljnije je za izvođenje građevinskih i drugih navedenih radova na prometnicama u gradu. Stoga je gradonačelnik dao suglasnost za izvođenje radova na prometnicama u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, temeljem koje će se, kako je kazala pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, radovi izvoditi na čak 150 lokacija.
53. gradonacelnikov kolegij 2Najveći radovi odnose se na veliki investicijski ciklus Vodovoda i kanalizacije, u sklopu kojeg se izvode radovi na čak 30 prometnica, dok se ostali radovi odnose na gradnju i rekonstrukciju toplovoda, plinovoda, javne rasvjete, uređenje prometnica i dr. Jedini radovi koji će se odvijati u samom središtu grada odnose se na uređenje Ulice Riva, od Žabice do zgrade Transadrije, radove koje izvode Hrvatske ceste.

“Tako obimni radovi zasigurno će izazvati poremećaje u prometu, stoga molimo građane i sudionike u prometu za strpljenje. Radovi će se nastojati iskoordinirati u najvećoj mogućoj mjeri, o čemu će građani biti na vrijeme obaviješteni,” kazao je gradonačelnik Obersnel, istaknuvši kako će završetak radova donijeti značajno povećanje kvalitete komunalne infrastrukture u Rijeci.

Participativno budžetiranje u Rijeci se provodi niz godina

Usvojeni su i kriteriji za ocjenu stanja opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te Prijedlog rasporeda sredstava komunalne naknade po mjesnim odborima za 2016. godinu vrijedan 475 milijuna kuna. Mjesni odbori koji zaostaju po opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture isti su kao i prošle godine, a to su redom; Gornji Zamet, Drenova, Pehlin, Brašćine – Pulac, Srdoči, Kantrida, Grbci, Škurinje, Škurinjska Draga, Zamet, Podmurvice, Draga, Sveti Nikola, Sveti Kuzam, Turnić, Svilno i Orehovica.
Ipak, dok se i dalje iskazuje potreba za uređenjem dječjih igrališta za stariju djecu i postave autobusnih čekaonica, sve je manje neasfaltiranih cesta, neizgrađenih nogostupa, loših kolnika odnosno neriješene oborinske odvodnje.

Kako je kazao gradonačelnik Obersnel, određivanje na koji će se način u pojedinim dijelovima grada utrošiti komunalna naknada dogovara se u tijesnoj suradnji s vijećima mjesnih odbora. Tako je u Rijeci posljednjih 15-ak godina na vrlo konkretan način osigurano sudjelovanje građana u planiranju i trošenju proračunskih sredstava na području na kojem žive i rade, odnosno participativno budžetiranje, koje se u svijetu sve više promovira kao jedan od važnih načina podizanja transparentnosti rada javne uprave.

Organiziranje stambenih zajednica za beskućnice i psihički oboljele osobe

Slijedeći politiku deinstitucionalizacije socijalne skrbi, Grad Rijeka je Udruzi za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza iz Rijeke dodijelio na korištenje stan za smještaj žena beskućnica. Također, s obzirom na to da više ne postoji značajna potreba za smještajem štićenika Doma za djecu “Ivana Brlić Mažuranić” iz Lovrana, koji nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja moraju napustiti dom, za njihove potrebe će se zadržati jedan stan dobiven od anonimnog donatora, dok će se ostala tri stana predviđena za tu svrhu namijeniti za potrebe štićenika Doma za starije psihički bolesne osobe Turnić.

Kako je najavila pročelnica Perhat, plan je u budućnosti osigurati i stambenu zajednicu za korisnike Centra za rehabilitaciju Rijeka.

Donesen je zaključak o provođenju zajedničke nabave za izgradnju 1. faze širokopojasne mreže, koja uključuje izgradnju svjetlovodno spoja Grad Rijeke i Hrvatske akademske istraživačke mreže – CARNet, odnosno Sveučilišnog kampusa.