Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, objavljuje natječaj za prijavu prijedloga projekata za “Riječki program lokalnog partnerstva” za 2017. godinu.

Natječaj omogućuje neposredno sudjelovanje mjesnih odbora, udruga i grupa građana na ma
njim zahvatima (uređenju) u komunalnoj infrastukturi (parkovi, dječja igrališta, šetnice, neuređene zelene površine, manjih divlji deponiji neopasnog komunalnog otpada i sl.), u cilju zadovoljenja dijela potreba koje građani imaju u svojoj lokalnoj zajednici.

Program lokalnog partnerstva podrazumijeva sufinanciranje komunalne opreme, građevnog materijala, sadnica, zemlje te troškove korištenja građevinskih strojeva odnosno usluge izvođenja radova u iznosu do 30.000,00 kuna po projektu.

Najznačajniji ciljevi Programa su:

 • potaknuti vijeća mjesnih odbora i grupe građana na zajedničko sudjelovanje u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednice (mjesni odbor, ulica, stambeni blok i sl.),
 • omogućiti brže rješavanje dijela problema komunalne infrastrukturemjesnih odbora i građana koji su iskazali spremnost na dodatni angažmana i aktivno sudjelovanje
 • razviti partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici i
 • postići veće društvene i ekonomske učinke udružujući sredstva javnog i privatnog sektora te snažan doprinos lokalne zajednice.

Prijedloge projekata treba poslati isključivo poštom ili dostavom najkasnije do srijede, 30. studenog 2016. godine na adresu: Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Trpimirova 2, 51000 Rijeka,
u zatvorenoj omotnici sa naznakom ” Ne otvarati: Za natječaj – Program lokalnog partnerstva” i to isključivo na propisanoj natječajnoj dokumentaciji

a u skladu sa:

Unutar Obrasca za prijavu prijedloga projekta nalaze se sastavni dijelovi natječajne dokumentacije koje je potrebno dostaviti:

 1. popunjen, ovjeren pečatom (za vijeća mjesnih odbora i udruge) i potpisan Opisni obrazac;
 2. popunjen, ovjeren pečatom (za vijeća mjesnih odbora i udruge) i potpisan Obrazac proračuna;
 3. popunjen i potpisan Obrazac popisa grupe građana (za grupe građana);
 4. Izvadak iz Registra udruga RH ili preslika ne stariji od 6 mjeseci do dana raspisivanja natječaja (za udruge);
 5. popunjen popis za provjeru osnovnih zahtjeva pri podnošenju prijave na natječaj.

Također je potrebno priložiti i:

 1. presliku osobne iskaznice ovlaštenog/e predstavnika/ce grupe građana (za grupe građana);
 2. neslužbenu oznaku (print) točne lokacije provedbe projekta.

Natječajna dokumentacija ispisuje se isključivo na računalu, a na dnu ovog teksta nalazi se obrazac u wordu obliku koji omogućuju direktan unos teksta.

Nepotpuni i nepravodobno dostavljeni prijedlozi projekata neće se razmatrati.

Svi prijavljeni projekti mogu se provoditi na zemljištu koje je u vlasništvu Grada Rijeke i uključivati doprinos zajednice u iznosu od najmanje 10% ukupne vrijednosti prijedloga projekta.

U utorak, 15. studenog 2016. godine, održat će se radionica “Pisanje prijedloga projekta za natječaja u okviru Riječkoga programa lokalnog partnerstva” u terminu: od 12:00 do 14.00 sati.

Za sudjelovanje na radionici svi zainteresirani prijavitelji moći će se obratiti Direkciji za mjesnu samoupravu putem telefona (209-296 ili 209-297), ili e-maila: dragica.fadljevic@rijeka.hr  ili divna.pedic@rijeka.hr  ili osobnim dolaskom u Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Direkciju za mjesnu samoupravu (Trpimirova 2/IV, Rijeka) uz prethodnu najavu.

Kriteriji za procjenu projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva su:

 • jasno utvrđeni i detaljno opisani problemi i/ili potrebe lokalne zajednice i ciljana skupina (korisnici projekta),
 • detaljno razrađene aktivnosti koje će dovesti do stavranja utvrđenih ciljeva projekta,
 • sudjelovanje lokalne zajednice u provedbi projekta
 • vidljivost projekta i mogućnost promocije Grada Rijeke kroz njegovu provedbu
  vrednovanje uspješnosti i održivosti projekta
 • učinkovitost projekta (odnos proračuna projekta prema planiranim aktivnostima i ciljevima projekta)
 • inovativnost u pristupu rješavanja problema odnosno zadovoljasvanju potreba lokalne zajednice

Detaljnije informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u Direkciji za mjesnu samoupravu, Trpimirova 2/IV, tel. 051/209-296, 209-297, radnim danom od 08:00 do 16:00 sati i klikom na link Riječkog programa lokalnog partnerstva.