Natječaje Grada Rijeke za zapošljavanja na određeno ili neodređeno vrijeme na radnim mjestima u gradskoj upravi Grada Rijeke možete pratiti i pristupiti im na sljedećoj stranici:

Grad Rijeka također, sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje za tekuću godinu, sukcesivno tijekom godine objavljuje i natječaje za prijam na stručna osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Te natječaje možete pratiti i pristupiti im na ovoj stranici:

Skip to content