Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke objavio je 14. lipnja poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu.

Novosti koje donosi ovogodišnji poziv predstavili su pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar, ravnateljica Direkcije programa Odjela za kulturu Helena Semion Tatić i ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Odjela za kulturu Vlasta Linić.

Kako je istaknuo Šarar, rok za podnošenje prijedloga programa je 15. srpnja. „Promjene koje smo uveli temelje se na jednogodišnjem radu svih kulturnih vijeća, a treba spomenuti i angažman Zvonimira Peranića. S obzirom na EPK ciklus, korisnici za javne potrebe u kulturi ne prijavljuju iste programe kao i za EPK. Za javne potrebe u kulturi Grada Rijeke u 2020. godini predviđeno je 3,5 milijima kuna,  kazao je Šarar.

Helena Semion Tatić kao novinu u programu javnih potreba u kulturi je navela sufinanciranje programa za mlade, koji je namijenjen mladima od 15 do 30 godina starosti. Pojedini program sufinancirat će se maksimalnim iznosom od 7.000 kuna, a poziv je otvoren za bilo koju vrstu programa kulture koje će procjenjivati stručno povjerenstvo. Novina su i programi kulture u zajednici, koji obuhvaćaju programe njegovanja tradicijske kulture i predstavljanja kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije amaterskih udruga na području gradskih mjesnih odbora, programe društava prijateljstva i slično. Pojedini program sufinancirat će se maksimalnim iznosom od 20.000 kuna.

Kako je naglasila Vlasta Linić, promijenjeni su i kriteriji u stručnom vrednovanju prijedloga programa zaštite i očuvanju kulturnih dobara. Tako će se vrednovati vrijednost i stupanj povijesno umjetničke i konzervatorske valorizacije, stupanj ugroženosti kulturnog dobra, doprinos programa zaštiti i očuvanju kulturnih dobara inovativnim pristupom i/ili digitalizacijom građe i/ili edukativnim sadržajem, doprinos razvoju novih kulturnih proizvoda i sadržaja u prezentaciji kulturne baštine.

Za javne potrebe u kulturi mogu se prijaviti programi u muzejskoj djelatnosti i vizualnim umjetnostima, u glazbenoj djelatnosti, u dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu, u audiovizualnoj djelatnosti i u književnoj djelatnosti, te programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi.

Pravo podnošenja prijave na poziv imaju pravne ih fizičke osobe. Stručno vrednovanje prijedloga provest će Kulturna vijeća Grada Rijeke i Stručna povjerenstva.

Najavljena je i radionica namijenjena prijaviteljima programa na poziv javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, a bit će održana u srijedu, 3. srpnja, s početkom u 14 sati u RiHubu.

Nova ustanova Hrvatski kulturni dom na Sušaku objavila je poziv za izlaganje u Galeriji Kortil koji je otvoren do 15. kolovoza.