Hrvatski kulturni dom na Sušaku – Galerija Kortil poziva autore i autorske timove (vizualne umjetnike, kritičare, kustose) na predlaganje izložbenih programa u galeriji Kortil u 2020. godini.

Do kada se primaju prijave?

Rok za prijavu prijedloga programa je 15. kolovoza 2019. godine.

Kako se prijaviti?

Ispunjene prijavnice i prilozi šalju se na adresu elektroničke pošte: GalerijaKortil2020@hkd-rijeka.hr

Tko procjenjuje pristigle programe?

Pristigle prijedloge procijenit će i odabrati stručno Programsko vijeće Galerije Kortil.

Koliko će programa biti odabrano?

Za izlaganje u 2020. godini odabrat će se pet izložbenih programa koji će biti uvršteni u godišnji program Galerije.

Koje su prednosti uvrštenja u program?

Galerija Kortil će za programe uvrštene u izlagački program osigurati troškove tiska kataloga i plakata izložbe, najavu izložbe na web stranicama i društvenim mrežama ustanove, objavu i komunikaciju s medijima o izložbi, čuvanje izložbe, stručna vodstva i prateće aktivnosti za javnost.

Kada i gdje će biti objavljeni rezultati?

Rezultati poziva bit će objavljeni na web stranicama Grada Rijeke – rubrika ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku, te na facebook stranici Galerije Kortil.