Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Martinkovac.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi usklađivanja planskih rješenja s programima izgradnje poslovnih, stambenih i pratećih sadržaja, uređenja područja poslovne namjene te omogućavanje sanacije i rekonstrukcije postojećih građevina poslovne namjene, poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s izmjenama prostornih rješenja.

Između ostalog, vlasnici nekretnina i nositelji drugih stvarnih prava u području obuhvata (AMEC Rijekatekstil d.o.o., Plodine d.o.o., Viking d.o.o) iskazali su interes podnošenjem zahtjeva za izmjenu i dopunu Plana s načelnim programima uređenja i gradnje.

Skip to content