Uređenje dvorišta dječjih vrtića Mlaka i Galeb, permakulturni vrt posađen u okolišu OŠ Gornja Vežica, oplemenjen prostor ispred Mjesnog odbora Sveti Nikola, Waldorfske škole i waldorfskog vrtića Mala vila te uređenje okoliša i postavljanje privremenog sportskog igrališta na Trgu Ivana Klobučarića rezultati su u Riječkog programa lokalnog partnerstva u protekloj godini.

Vrijednost ovih pet projekata je 280 tisuća kuna, od čega je Grad Rijeka izdvojio 175 tisuća kuna, dok je ostatak od 105 tisuća kuna ostvaren kroz volonterski rad i sponzorstva. Naime, glavni cilj Riječkog projekta lokalnog partnerstva (RPLP) upravo je poticanje vijeća mjesnih odbora, udruga i građana na zajedničko sudjelovanje u rješavanju problema.

Školski trg – privremeno uređenje Trga Ivana Klobučarića, 2. faza

Projekt je započeo u proljeće 2015. kada su članovi Društva arhitekata Rijeka s učenicima održali radionicu kroz koju su učenici Osnovne škole Nikola Tesla izrazili svoje potrebe i kreirali „svoj“ idealni Školski trg. Cilj 2. faze projekta bio je nastaviti sa započetim aktivnostima u suradnji učenika, roditelja, nastavnika i građana Mjesnog odbora Školjić. Tako su u sklopu druge faze uređena dodatna mjesta za sjedenje na Trgu, uređeni sportski sadržaji te dodatno ozelenjen prostor trga.

Trg je sada oplemenjen ograđenim igralištem za dječju igru loptom, stolom za stolni tenis i dodatnim klupicama. Postavljene su bačve sa zelenilom, a u suradnji s Mjesnim odborom Školjić, u sklopu malih komunalnih akcija, bit će nabavljena dva manja gola i još jedan stol za stolni tenis.

Projekt je ukupno vrijedan 71.330,25 kuna, od čega je kroz projekt RPLP osigurano 34.842,75 kuna, dok doprinos zajednice iznosi 41.487,50 kuna, s time da je McDonalds putem akcije „Za najljepši kvart 2016.“ osigurao 30.000,00 kuna.

Projekt „Školski trg“ nagrađen je poveljom za Naj-akciju u 2016. godini, koja se dodjeljuje u sklopu akcije Gradovi i općine – prijatelji djece.

“Oaza sretnog djetinjstva – Dječji vrtić Galeb, 3. faza

Glavni cilj projekta bio je nastavak uređenja i stavljanje u funkciju igrališta namijenjenog sportskim i aktivnostima i igri na vanjskom prostoru Dječjeg vrtića Galeb.

Izgradnjom bočnih tribina i postavljanjem zaštitne ograde osiguran je prostor i kvalitetniji uvjeti za igru i tjelesne aktivnosti djece  polaznika vrtića. Ostvarena je mogućnost korištenja ravne površine koju djeca i odgajatelji koriste kao igralište za igru, tjelesne aktivnosti i bazično upoznavanje sa svim sportovima. Uređenjem okoliša vrtića (hortikultura i obnova sprava, unos dodatnih sadržaja za igru) prostor je dobio dodatnu kvalitetu za boravak djece.

U 2016. godini organizirane su dvije akcije čišćenja i uređenja okoliša vrtića, a daljnjim volonterskim radom planirana je adaptacija klupica i obnova zida tijekom 2017. godine. Za asfaltiranje igrališta potrebno je osigurati sredstva iz drugih izvora, a po završetku tih radova u suradnji s NK Rijekom postavit će se plastične stolice na tribine.

Projekt je ukupno vrijedan 49.226,55 kuna, od čega je kroz projekt RPLP osigurano 31.218,75 kuna, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom izdvojio je 11.107,80 kuna, dok doprinos zajednice kroz volonterski rad iznosi 6.900,00 kuna.

Moje dvorište – moja odgovornost

Projektom se željelo urediti prostor ispred Mjesnog odbora Sveti Nikola, Zametska 6, koji zajednički koriste Mjesni odbor Sveti Nikola, Osnovna Waldorfska  škola i  Waldorfski dječji vrtić Mala vila. U realizaciju projekta uključena su djeca i volonteri – učitelji, nastavnici i roditelji učenika Waldorfske škole koji su zajedno proveli aktivnosti uređenja prostora ispred zgrade. Najprije je obnovljen asfalt, a potom su na njemu iscrtane društvene igre, čime su učenici i polaznici vrtića dobili pravo malo igralište. Prostor je oplemenjen kamenim vazama za cvijeće, dvjema klupicama i novom rasvjetom te je obojana fasada zgrade.

Projekt je ukupno vrijedan 61.466,35 kuna, od čega je kroz projekt RPLP osigurano 10.194,78 kuna, Odjel gradske uprave za komunalni sustav izdvojio je 42.549,57 kuna, dok doprinos zajednice kroz volonterski rad i donacije iznosi 8.722,00 kuna.

Permakulturni vrt u dvorištu OŠ Gornja Vežica, 2. faza

Grupa roditelja, učitelja i učenika OŠ Gornja Vežica uredila je zelenu površinu na sjevernoj strani školskog terena i stvorila siguran i edukativan prostor za učenike i građane. Tako je 400 m2 zelene školske površine stavljeno u funkciju  i postalo poligon za edukaciju učenika i građana. Stanovnici Gornje  Vežice saznali su o mogućnostima koje proizlaze iz permakulturnog pristupa u kreiranju zelenih površina. Učenici škole Gornja Vežica dobili su kvalitetan prostor za edukaciju (pokazne ja igrališta spraveradionice iz prirode, radna terapija) i rekreaciju. Za građane su organizirana predavanja i radionice planiranja vrta, kompostiranja te postavljanja povišenih gredica.

Provođenjem projekta potaknula se međuvršnjačka, ali i međugeneracijska suradnja, budući da je u projekt bilo uključeno svih 433 učenika, 62 djelatnika škole, stotinjak roditelja i 50-ak građana Gornje Vežice.

Projekt je ukupno vrijedan 44.111,59 kuna, od čega je kroz projekt RPLP osigurano 14.383,59 kuna,  dok doprinos zajednice kroz volonterski rad i donacije iznosi 29.728,00 kuna.

Kvaliteta djetinjstva utječe na dječji život

Projektom koji je provela grupa građana Mlaka uređeno je dvorište vrtića Mlaka te djeci omogućen sadržajniji i sigurniji boravak u vanjskom zraku.  Proračunskim sredstvima Grada Rijeke nabavljene su dvije sprave za dječje igralište, a donacijama antistres podloge, pijesak, materijali za pješčanik, ogradu te boje za bojanje ograde i zidova. Volonterskim radom roditelja i odgajatelja uređeno je dvorište, od bojanja ograda i klupica do oslikavanje prometnog poligona. U planu je uređenje dvorišta dodatnim sadržajima nabavkom dvije njihalice, uređenjem povrtnjaka te uvođenjem video zaštite.

Projekt je ukupno vrijedan 49.016,84 kuna, od čega je kroz projekt RPLP osigurano 30.000,00 kuna,  dok doprinos zajednice kroz volonterski rad i donacije iznosi 19.016,84 kuna.

Osim što ovim projektom Grad želi potaknuti na zajedništvo u rješavanju problema u zajednici, njime se također želi omogućiti brže rješavanje dijela problema komunalne infrastrukture mjesnih odbora i građana koji su iskazali spremnost na dodatni osobni angažman i aktivno sudjelovanje; razviti partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici; postići veće društvene i ekonomske učinke udružujući sredstva javnog i privatnog sektora uz snažan doprinos lokalne zajednice.

Posebna vrijednost projekta je omogućuje dobrim projektima nastavak aktivnosti, što znači da se aktivne grupe građana mogu iz godine u godinu nadopunjavati projekte.

U proteklih 12 godina postojanja Riječkog programa lokalnog partnerstva ostvareni su projekti u vrijednosti od 5,5 milijuna kuna, od čega čak 3 milijuna kuna odnosi na vrijednost volonterskog rada te sponzorstva.

Osim kroz ovaj projekt, građani imaju sudjelovati o odlučivanju o zahvatima na komunalnoj infrastrukturi putem programa malih komunalnih akcija, ali i davanjem prijedloga vezanih uz proračun.