Povjerenstvo za odabir projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2016. g. za realizaciju je odabralo pet od šest pristiglih prijedloga projekata. Suradnjom Grada Rijeke, grupa građana i vijeća mjesnih odbora kroz projekte će se oplemeniti dvorišni prostor Dječjeg vrtića Mlaka dječjim spravama za vježbu i igranje, u dječjem vrtiću Galeb dovršit će se uređenje vanjskog sportskog igrališta, nastavit će se uređenje prostora ispred Osnovne škole Nikola Tesla, izgradit će se permakulturni vrt pored OŠ Gornja Vežica i urediti prostor ispred Mjesnog odbora Sveti Nikola.

Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu kao nosilac projekta, osigurao je u 2016. godini na pozicijama Proračuna Grada Rijeke iznos od 200.000,00 kn za realizaciju projekata po programu lokalnog partnerstva. Prema jednom od kriterija natječaja jedan projekt može se sufinancirati s najviše do 30.000,00 kn i to za troškove rashoda koji se odnose na određenu opremu (dječje sprave, igrala), raznovrsne materijale (pijesak, cement, zemlja, sadnice, boja), te usluge obavljanja raznih građevinskih radova, odnosno radova tekućeg i investicijskog održavanja.

Projekti su predloženi uglavnom od strane građana formiranih i udruženih u grupe. Dva projekta su predložile Grupe građana “Mlaka” i “Galebići”, jedan projekt je predložen od strane Vijeća mjesnog odbora Sveti Nikola, jedan projekt je predložila Grupa građana i Vijeće roditelja OŠ Gornja Vežica i jedan projekt je predložila Grupa građana i Vijeće roditelja OŠ Nikola Tesla.

Povjerenstvo za ocjenu projekta čine predstavnici civilnog društva odnosno medija koji su kroz dugi niz godina upoznati sa radom lokalne samouprave, te mogućnošću i potrebama uključivanja građana u rješavanje svojih potreba i problema u suradnji s institucijama koje ih okružuju (Tamara Fabac, Andrej Petrak i Jelena Androić). Povjerenstvo je dobilo informaciju da je bilo izmjena u Projektnom timu za provedbu projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2016. godinu (u daljem tekstu RPLP tim), koji je sastavljen od službenika odjela gradske uprave Grada Rijeke sa sljedećim zadacima:

 • priprema obrazaca prijave projekta i izrada izvješća o realiziranim projektima,
 • zaprimanje prijedloga projekata i zajedničko utvrđivanje nadležnosti odjela za pojedine projekte,
 • imovinsko pravna provjera zemljišta na kojem se planira realizacija projekta,
 • detaljno razmatranje prijedloga projekta i dostava očitovanja i mišljenja nadležnih odjela Povjerenstvu za odabir projekata,
 • nadzor nad provedbom radova tijekom realizacije projekta,
 • ocjene ponude dobavljača i odlučivanje o promjeni stavki sufinanciranja pojedinog projekta.

Povjerenstvo je također detaljnije upoznato sa mišljenjima odjela gradske uprave u vezi mogućnosti realizacije pojedinih projekta obzirom na strukturu vlasništva područja odvijanja projekta, u odnosu na planove Grada Rijeke u svezi uređenja pojedinih objekata i javnih površina u tekućoj godini, kao i sa primjedbama u odnosu na predloženi troškovnik pojedinih stavki projekata. Uvažavajući mišljenje odjela gradske uprave, ocjena projekta temeljila se na sljedećim kriterijima:

 • jasno utvrđeni i detaljno opisani problemi i/ili potrebe lokalne zajednice i ciljana skupina (korisnici projekta)
 • detaljno razrađene aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja utvrđenih ciljeva projekta
 • sudjelovanje lokalne zajednice u provedbi projekta
 • vidljivost projekta i mogućnost promocije Grada Rijeke kroz njegovu provedbu
 • vrednovanje uspješnosti i održivost projekta
 • učinkovitost projekta (odnos proračuna projekta prema planiranim aktivnostima i ciljevima projekta)
 • inovativnost u pristupu rješavanju problema odnosno zadovoljavanju potreba lokalne zajednice

Za svaki kriterij član povjerenstva imao je mogućnost dati ocjenu u rasponu 1 do 5 uz pisano obrazloženje jakih i slabijih strana projekta. Sukladno bodovima, primjedbama i mišljenjima odjela gradske uprave, te sukladno raspoloživim sredstvima Proračuna za realizaciju je odabrano pet projekata kako slijedi:

Kvaliteta djetinjstva utječe na dječji život

Projekt “Kvaliteta djetinjstva utječe na dječji život” prijedlog je Grupe građana Mlaka. Cilj projekta je estetski i funkcionalno urediti prostor dvorišta Vrtića Mlaka postavljanjem dječjih sprava za igru i vježbanje, te antistres podloga što će sadržajno obogatiti prostor za samostalno istraživanje i igru prema vlastitom odabiru djece korisnika vrtića. Takav sadržaj će unaprijediti kvalitetu boravka na igralištu, omogućiti bolje izvođenje raznih aktivnosti djece svih dobnih skupina od 1 do 7 godina.

Permakulturni vrt

Projekt “Permakulturni vrt” prijedlog je Grupe građana i Vijeća roditelja OŠ Gornja Vežica. Cilj projekta je postavljanje povišenih gredica na kojima bi se učenici kroz koncept prermakulture i održivog razvoja bave organskim vrtlarstvom, da se brinu o tlu, da ih se nauči tradicionalnim načinima obrade tla, kompostiranju, racionalnoj potrošnji… Osim izrade povišenih gredica planira se izrada kućice za ptice i hotela za kukce, održavat će se predavanja i radionice o kompostiranju i vrtlarenju, predavanja o zdravoj prehrani te razmjena i skupljanje sjemenja.

Moje dvorište-moja odgovornost

Projekt “Moje dvorište-moja odgovornost” prijedlog je Vijeća Mjesnog odbora Sveti Nikola. Projektom je predviđeno uređenje prostora ispred ulaza u Mjesni odbor Sveti Nikola. Kako bi se spriječilo parkiranje automobila ispred zgrade postavit će se betonske vaze koje će se obojati te zasaditi mediteranskim biljkama. Postavit će se klupice pored ulaza u zgradu i lampa pored ulaznih vrata zgrade usmjerena prema cijelom dvorišnom prostoru.

Školski trg – II faza uređenja

Projekt “Školski trg – II faza uređenja”, nastavak uređenja Trga Ivana Klobučarića ispred Osnovne škole “Nikola Tesla”, prijedlog je Grupe građana i Vijeća roditelja OŠ Nikola Tesla. Ovim projektom u obliku privremenog rješenja osigurao bi se kvalitetniji boravak učenika spomenute škole u vrijeme školskog odmora do implementacije konačnog uređenja trga. Cilj II faze projekta je nastavak započetih aktivnosti i to uređenjem dodatnih mjesta za sjedenje na Trgu, te sportskih saržaja i ozelenjavanje Trga. U planu je izrada kaveza za sportsko igralište, te postavljanje betonskog stola za stolni tenis. Projekt će se odvijati u suradnji sa Društvom arhitekata Rijeka i Konzervatorskim odjelom u Rijeci.

Oaza sretnog djetinjstva

Projekt “Oaza sretnog djetinjstva” prijedlog je Grupe građana Galebići. Planiran je nastavak uređenja igrališta na vanjskom prostoru dječjeg vrtića Galeb. Projektom je predviđeno postavljanje zaštitne ograde oko igrališta, betoniranje bočnih tribina i postavljanje plastičnih sjedalica na tribine.

Projekt “Uređenje okoliša i stepeništa kod doma zdravlja Pehlin”, prijedlog Vijeća Mjesnog odbora Pehlin nije prihvaćen zbog neodgovarajuće vlasničke strukture. Jedan od osnovnih kriterija natječaja RPLP-a je odvijanje projekta na površini koja je u vlasništvu Grada Rijeke. Područje obuhvaćeno projektom samo je dijelom u vlasništvu Grada Rijeke, dok su pješački put (stepenište) i zelena površina uz Dom zdravlja u cijelosti u privatnom vlasništvu, a zelena površina uz parkiralište je u suvlasništvu s privatnom osobom.

U realizaciji projekta voditelji grupa građana samostalni su u provođenju ideja i aktivnosti sa svojim timovima. U slučaju potrebe mogu zatražiti stručni savijet ili pomoć djelatnika gradske uprave, a u odnosu na zacrtane ciljeve dozvoljena su određena odstupanja u dogovoru sa Gradom ukoliko se ne narušavaju temeljni ciljevi projekta.

Svim voditeljima projekta i njihovim timovima (sudionicima) želimo puno uspjeha u realizaciji pojedinih projekta, a onima koji ove godine nisu dobili mogućnost da realiziraju svoje projekte u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva želimo da ih da dorade i prijave na ostale natječaje ili na RPLP u nekim od narednih godina.