Državni zavod za statistiku provest će prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., a popisivanje će se provoditi od 13. rujna do 17. listopada.

Što je popis stanovništva?

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku teksta: Popis 2021.) najopsežnije je i najsloženije statističko istraživanje.

Popis 2021. obuhvaća sljedeće tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanove.

Cilj je Popisa utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva, njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima te o obilježjima kućanstava i stanova.

Rezultati Popisa služe, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.

Popis stanovništva temelji se na izjavi. Prema Zakonu o službenoj statistici svi podaci prikupljeni u popisu stanovništva tajni su i upotrebljavat će se isključivo u statističke svrhe, drugim riječima, Popis stanovništva nije osnova za ostvarivanje bilo kakvih prava ili obveza.

Način provođenja popisa stanovništva – samostalno i putem popisivača

Popis stanovništva od iznimnog je značaja za Republiku Hrvatsku, a provodit će se u dvije faze i na dva načina.

  • U prvoj fazi, od 13. do 26. rujna 2021., građani će moći samostalno popisati sebe i članove svog kućanstva kroz elektronički sustav e-Građani. Dovoljan je jedan član kućanstva s vjerodajnicom kako bi popisao svoje kućanstvo i sve njegove članove.Možete popisati svoje starije bližnje (roditelje, baku i djeda ili nekog drugog) koji žive u drugom kućanstvu s njihovom vjerodajnicom. Pravilo kod e-popisivanja jest da se s jednom vjerodajnicom popisuje jedno kućanstvo.

    Nakon ispunjavanja popisnog upitnika i uspješnog zaključavanja i slanja e-popisnice ispitanik će dobiti jedinstvenu kontrolnu šifru generiranu u trenutku predaje e-popisnice, koja je dokaz uspješno provedenog samopopisivanja.

    Kontrolnu šifru treba zapisati na papir, poslikati ili isprintati i sačuvati do druge faze Popisa (terenskog popisivanja) kako bi ispitanik kontrolnu šifru dao popisivaču zbog kontrole obuhvata popisivanja.

  • U drugoj fazi, od 27. rujna do 17. listopada, popisivači na terenu popisivat će sve popisne jedinice, koje nisu popisane u prvoj fazi Popisa, putem osobnog intervjua sa stanovništvom te ujedno kontrolirati podatke prikupljene u prvoj fazi provedbe Popisa 2021.

KORISNIČKA PODRŠKA dostupna je svaki dan od 8 do 21 sat putem besplatnog telefona 0800 900 887 te putem elektronske pošte popis2021@dzs.hr.

Više informacija dostupno je na www.popis2021.hr.

Za popisivače i kontrolore koji sudjeluju u Popisu stanovništva obvezne COVID potvrde

Stožer civilne zaštite RH donio je Odluku o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog posjedovanja EU digitalne COVID potvrde prilikom provođenja druge faze Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

To znači da COVID potvrdu moraju imati svi popisivači i kontrolori koji sudjeluju u provođenju druge faze Popisa stanovništva, odnosno popisuju sve koji se nisu samostalno popisali u elektroničkom sustavu e-Građani u prvoj fazi.

STVORIMO ZAJEDNO SLIKU HRVATSKE!