Neposredni posjednik treba Zahtjev neposrednog posjednika za sklapanje ugovora o zakupu najkasnije do 30. lipnja 2019. godine poslati preporučenom pošiljkom na adresu Direkcije za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, Rijeka, Titov trg 3 ili osobno predati u pisarnici Grada Rijeke na adresi Titov trg 3. Neposredni posjednici koji ne podnesu zahtjev u gore navedenom roku izgubit će pravo na sklapanje ugovora o zakupu.

Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel 05. ožujka 2019. godine donio je Odluku o iznosu zakupnine za neposredne posjednike poslovnih prostora (Službene novine Grada Rijeke broj 5/2019), a dana 14. ožujka 2019. godine na web stranicama Grada Rijeke objavljen je Javni poziv neposrednim posjednicima poslovnih prostora za podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o zakupu sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora.

Tko su neposredni posjednici?

Neposredni posjednici poslovnog prostora su osobe koje su se dan 22. prosinca 2018. godine, odnosno na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 112/18), nalazile u neposrednom posjedu poslovnih prostora, a nemaju sklopljen ugovor o zakupu s Gradom Rijekom u svrhu legaliziranja njihovog statusa.

Kako mogu sklopiti Ugovor o zakupu na rok od 5 godina?

Ugovor o zakupu poslovnog prostora na vrijeme od 5 godina sklopit će se s onim neposrednim posjednikom poslovnog prostora koji do 30. lipnja 2019. godine podnese zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu, a koji ujedno uredno podmiruje sve troškove proizašle iz korištenja poslovnog prostora ili jednokratno podmiri sva dugovanja proizašla iz korištenja poslovnog prostora.

Kako i do kada podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu?

Neposredni posjednik treba ispuniti Zahtjev neposrednog posjednika za sklapanje ugovora o zakupu te ga poslati preporučenom pošiljkom na adresu Direkcije za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, Rijeka, Titov trg 3 ili osobno predati u pisarnici Grada Rijeke na adresi Titov trg 3.

Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2019. godine. Neposredni posjednici koji ne podnesu zahtjev u gore navedenom roku izgubit će pravo na sklapanje ugovora o zakupu.

Skip to content