Što su Javne potrebe u kulturi?

Javne potrebe u kulturi čine kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Rijeku koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke.

Tko ima pravo podnošenja prijave?

Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju pravne osobe (udruge, umjetničke organizacije, tvrtke, ustanove i dr.) i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture.

Koji programi se mogu prijaviti?

 • programi u muzejskoj djelatnosti,
 • programi u izložbenoj djelatnosti i likovnim umjetnostima,
 • programi u glazbenoj djelatnosti,
 • programi u scenskoj djelatnosti (dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu),
 • programi u kazališnoj djelatnosti,
 • programi u knjižničnoj djelatnosti,
 • programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti,
 • programi u filmskoj djelatnosti,
 • programi nove medijske kulture,
 • programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • programi kulture – mladi i
 • programi kulture u zajednici (programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i dr.).

Kako se podnose programi?

Predlagatelji programa prijave programa podnose isključivo u elektroničkom obliku putem eprijavnica koje se nalaze na internetskim stranicama Grada Rijeke – www.rijeka.hr.

Tko vrednuje podnesene prijedloge programa?

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provode Kulturna Vijeća Grada Rijeke koje imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke. Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća dostavljaju Odjelu koji na temelju stručne ocjene izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima.

Tko utvrđuje Program javnih potreba u kulturi?

Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću Grada Rijeke na usvajanje.

Program se objavljuje u “Službenim novinama Grada Rijeke” i na web stranici Grada.

Koji se programi neće uzeti u razmatranje:

Programi koji su podneseni nakon isteka roka za podnošenje prijava, koji nisu podneseni putem odgovarajućeg obrasca (prijavnice) za pojedinu djelatnost i vrstu programa, koji ne sadrže propisanu dokumentaciju navedenu u obrascima (prijavnicama), u kojima je zatraženi iznos sredstava iznad normativa sufinanciranja programa te koji su dio programa Europske prijestolnice kulture 2020. i koji će biti sufinancirani od strane RIJEKA 2020. d.o.o. u 2019. godini.

Do kada se mogu podnijeti programi?

Rok za podnošenje prijedloga programa traje od dana objave do 5. listopada 2018. godine, najkasnije do 16,00 sati.