Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Rijeke objavio je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2021. godini. Prijedlozi se mogu dostavljati do petka, 5. veljače 2021. godine.

Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled grada Rijeke iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Grad Rijeka dodjeljuje javna priznanja.

Javna priznanja Grada Rijeke za koje se mogu podnijeti prijedlozi:

Nagrada Grada Rijeke za životno djelo

koja se dodjeljuje domaćoj fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja ili drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Rijeke.

Zlatnaplaketa “Grb Grada Rijeke”

koja se dodjeljuje za dugogodišnji značajan doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, ravnopravnosti spolova, promicanja ljudskih prava te u drugim područjima društvenog života.

Godišnja nagrada Grada Rijeke

koja se dodjeljuje za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Grad Rijeku, a koja ostvarena su tijekom posljednje dvije godine, u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Tko može podnijeti prijedloge?

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz točke I. ovog poziva mogu podnijeti:

  • građani grada Rijeke,
  • domaće pravne osobe i
  • gradonačelnik Grada Rijeke

Kako se podnosi prijedlog?

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku uz svu potrebnu dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu.
Prijedlozi se mogu podnijeti na obrascu za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2021. godini koji je objavljen na www.rijeka.hr.

Tko donosi konačnu odluku od dodjeli javnih priznanja?

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Grada Rijeke.

Do kada se mogu podnositi prijedlozi?

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se do petka, 5. veljače 2021. godine.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Uredu Grada, Korzo 16, putem telefona broj  051 209-524 te elektroničke pošte na adresi ured-grada@rijeka.hr.