Riječko Gradsko vijeće većinom je glasova prihvatilo Izvješće o sigurnosnom stanju u 2016. godini na području grada Rijeke i Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine te donijelo odluku o prihvaćanju realizacija EU projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka 2017. – 2023.

Izvješće o sigurnosnom stanju u 2016. godini na području grada Rijeke

Gradsko vijeće prihvatilo je Izvješće o sigurnosnom stanju u 2016. godini na području grada Rijeke prema kojem je stanje sigurnosti u gradu ocijenjeno izvrsnim. Smanjen je ukupni broj evidentiranih kaznenih djela, smanjen je broj prekršaja iz područja javnog reda i mira, smanjen je broj evidentiranih požara, dok je broj prometnih nesreća ostao isti kao i lani. Gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je zadovoljstvo stanjem sigurnosti, naglašavajući kako je grad Rijeka protekle godine bio domaćin velikih sportskih i kulturnih manifestacija, a prepoznat je i kao rastuća destinacija urbanog turizma. U Rijeci su uz Sveučilišne igre gostovale brojne svjetske reprezentacije, koje su ovdje trenirale, poput američke plivačke reprezentacije i zahvaljujući preventivnim mjerama i suradnji s PU PGŽ, nije bilo značajnijih incidenata.

Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine

Gradonačelnik Obersnel je predstavljajući izvješće govorio o aktivnostima usmjerenim ponajviše na realizaciju inicijalnih aktivnosti vezanih uz projekt Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, pripremu projekata Urbane aglomeracije Rijeka u svrhu što boljeg korištenja fondova za integrirana teritorijalna ulaganja, kao i implementaciji Razvojne strategije Grada Rijeke za razdoblje od 2014. – 2020. godine. U izvještajnom razdoblju gradska je uprava nastavila uspješno pripremati i aplicirati projekte za sufinanciranje iz EU fondova. U 2016. godini iz programa INTERREG CENTRAL EUROPE odobreno je sufinanciranje za pet projekata : URBAN INNO, CERIecon, SULPITER, ReSites, Forget Heritage, što predstavlja veliki uspjeh obzirom da je prolaznost na ovom natječaju bila samo 5,6% pa je od 620 prijavljenih projekata za sufinanciranje odobreno samo 35 projekata. Osim njih, Gradu Rijeci odobrena su i dva projekta iz programa Horizon2020 (Obzor 2020) i to MySMARTLife i CIRC-PACK. Ukupan proračun Grada Rijeke za prethodno navedene projekte iznosi više od 40.000.000 kuna, od čega EU sufinanciranje pokriva oko 30.000.000 kuna. Gradu Rijeci uručeno je i priznanje za transparentnost proračuna, a prema istraživanju koje je proveo Institut za javne financije.
Objavljen je i Internet portala e-Usluga Grada Rijeke te Internet portal otvorenih podataka Grada Rijeke kao i sve pripremne aktivnosti usmjerene na prelazak na novu verziju gradskog portala. Grad Rijeka nastavio je s investicijskim ulaganjima u objekte javne, poslovne i stambene namjene s posebnim naglaskom na energetsku učinkovitost. Završena je energetska obnova na ukupno 4 objekta odgoja i školstva. Izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu za osnovne škole Gelsi, Podmurvice, Eugen Kumičić, Gornja Vežica, Škurinje, Ivana Zajca, Pećine i Kozala te vrtiće Krnjevo, Veseljko, Podmurvice, Potok, Belveder i Vidrice. Ukupan prijavljeni iznos izrade projekata je 1.136.500,00 kn i 100% je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Grad Rijeka je u ovoj školskoj godini uveo program Građanski odgoj i obrazovanje, i to kao eksperimentalni program u 6 riječkih osnovnih škola. Riječ je o programu koji poučava učenike o tome što znači i kako biti odgovoran građanin koji ima svoja prava i obveze, o jednakosti, toleranciji, poštivanju i dostojanstvenom ophođenju prema svima, o aktivnom djelovanju, kritičkom promišljanju i održivom razvoju.

Od kapitalnih ulaganja u programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke, a koji su u djelokrugu rada Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ (Palača Šećerane i m/b Galeb) je ušao u V. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava. Nakon pete faze prestaje definiranje financiranja i samo potpisivanje ugovora. Praksa kaže da kada se prođe 4 krug može se računati s financiranjem projekta vrijednog 10 milijuna eura.
U raspravi koja je vođena, oporbeni vijećnici su većinom napadali izvješće naglašavajući preveliku zaduženost grada i loše upravljanje uz tvrdnju da se u gradu ništa značajno nije poduzelo niti investiralo. Kako su i sami vijećnici na koncu zaključili, bila je to destruktivna rasprava koja nije bila usmjerena na izvještaju o radu već provođenje predizborne kampanje.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je komentirao optužbe oporbenih vijećnika kako je Urana aglomeracija Rijeka dobila premalo sredstava naglasivši kako oni koji nisu ušli u aglomeraciju, nisu samo napravili štetu svojim jedinicama lokalne samouprave, već svima koji su u aglomeraciji, jer je zbog njih smanjen ukupni broj stanovnika aglomeracije, što se odrazilo na ukupno odobrena sredstva. Komentirajući navode o gubitku grada Rijeke u iznosu od 250 milijuna kuna, gradonačelnik je ocijenio kako se on u bilo kojem trenutku može pokriti iz imovine vrijedne preko 7 milijardi kuna, a može se i odlučiti naplatiti potraživanja koja premašuju 120 milijuna i time brojne riječke poduzetnike i tvrtke dovesti u blokadu.
„Da nismo investirali i iskoristili to razdoblje kada se moglo ne bi bilo sportskih objekata, vodoopskrbe, novih cesta, stanova, vrtića. Od države i županije nismo dobili niti kunu. Da tada nismo investirali bilo bi nam danas lakše. Za jednu, kako oporba tvrdi, neučinkovitu i nikakvu gradsku pravu to je poprilično dobro“, zaključio je gradonačelnik Obersnel.
Izvješće gradonačelnika je prihvaćeno većinom glasova.

30. sjednica Gradskog vijeća ožujak 2017.

Gradsko vijeća prihvatilo sufinanciranje EU projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u sklopu aglomeracije Rijeka.

Realizacija EU projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka 2017.-2023.

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za ovaj obuhvatom i složenošću najveći projekt u izradi u Republici Hrvatskoj započela je u 2010. godini i u nju je do sada je investirano oko 47.230.000,00 kn uz dodatnih 5.589.000,00 kn investiranih u imovinsku pravnu pripremu. „Netko bi rekao, oslanjajući se na nalaze Revizije kako je to uzaludno bačen novac, jer se eto već sedam godina ništa ne događa. Naravno da se ništa ne bi niti moglo dogoditi da nismo izradili projektnu dokumentaciju s kojom ćemo aplicirati na EU fondove. Dokumentacija je u visokoj je fazi gotovosti. Izrađena je Studija opravdanosti i Studija zaštite okoliša i za obje ishodovane suglasnosti. Sve je rađeno u dogovoru s JASPERS-om, savjetodavnim tijelom Europske komisije. Da nije rađeno tako, teško da bi projekt bio prihvaćen. Studija je poslana na zadnji pregled konzultantima JASPERSA“, kazao je gradonačelnik komentirajući kako ga oporba stalno proziva kako neodgovorno troši novac iz proračuna, a i ono što postiže na području povlačenja sredstava europskih fondova je više „slučajno“ nego planirano..
Priprema i realizacija ovog Projekta ima za cilj izgradnju vodno komunalnih građevina na području aglomeracije Rijeka, odnosno gradova Rijeke i Kastva te općina Viškovo, Jelenje i Čavle, kojima će se ispuniti obveze i rokovi uvođenja europskih standarda u vodno-komunalnu djelatnost, definiranih tijekom pregovora Republike Hrvatske i Europske komisije.
Procijenjena vrijednost EU projekta aglomeracije Rijeka, jednog od najvećih projekata u vodno-komunalnom sektoru koji su trenutno u pripremi u državi iznosi oko 1.7 milijardi kuna. Projekt obuhvaća izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnju i rekonstrukciju oko 217 kilometara kanalizacije i 126 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s biološkim tretmanom je potrebno izgraditi i pustiti u funkciju do 31.12.2018. godine.

Dokaz da smo u stanju to provesti je „slučajno“ ulaganje preko 400 milijuna kuna u vodoopskrbu i odvodnju, iz sredstava koja smo osigurali uz potporu Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj. Mi smo na vrijeme prepoznali tu potrebu i ulagali u izradu projektne dokumentacije koja je neophodna da bi se iz EU Fondova dobila sredstva.
Sufinanciranje ovog projekta očekuje se iz Kohezijskog fonda Europske unije u obimu od 70,76%, tj. u iznosu od 1.25 milijarde kuna. Preostalih 29,24% (ili oko 515 milijuna kuna) potrebnih sredstava osigurava se iz nacionalnih sredstava. Jedan od preduvjeta za apliciranje ovog projekta Europskoj komisiji za osiguranje novčanih sredstava iz fondova Europske unije je i dokaz o preuzimanju obveza sufinanciranja nacionalne komponente aglomeracije za sufinanciranje projekta iz vlastitog proračuna.

„Ostale jedinice lokalne samouprave već su dale suglasnost na preuzimanje obaveze za taj projekt“ kazao je gradonačelnik Obersnel te dodao kako „sasvim slučajno“ svim drugim institucijama EU nije sporno hoće li Grad Rijeka smoći osigurati 82 milijuna kuna, koliko se procjenjuje da će biti potrebno izdvojiti za ovaj projekt. Konačno odobrenje može se očekivati najranije tijekom ljeta 2017. „Mi ne gubimo vrijeme pa istovremeno pripremamo natječajnu dokumentaciju za izvođenje radova na sustavu javne odvodnje i uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, zaključio je gradonačelnik.
Gradonačelnik je vijećnicima pojasnio kako je ovim projektom predviđena ugradnja 2500 malih crpnih stanica za one objekte koji su ispod trase kanalizacije. Starim zakonom je bilo regulirano da vlasnici kuća moraju financirati kupnju ili izgradnju te crpne stanice. Sada smo predvidjeli 2500 malih takvih stanica. Prvih pet godina te će crpne stanice biti vlasništvo KD VIK, nakon toga njihovo održavanje prelazi u obvezu stanara, odnosno vlasnika kuća. Do 2023.g. riješit će se svi takvi problemi, a nastojat će se riješiti i problemi odvodnje tamo gdje je već izgrađena nova kanalizacija, a gdje se zbog konfiguracije nije mogla priključiti na kanalizaciju.
Odlukom Gradskog vijeća Grad Rijeka preuzet će obvezu sufinanciranja EU projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sukladno Studiji izvedivosti odvodnje i uređaja za pročišćavanje voda u sklopu javne odvodnje „Grad“ aglomeracije Rijeka. Konačan iznos sredstava kojima će Grad Rijeka sufinancirati projekt, kao i uvjeti financiranja, utvrdit će se odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke nakon provedenog natječaja.

30. sjednica Gradskog vijeća ožujak 2017.

Gradsko vijeće imenovalo članove sedam tročlanih Kulturnih vijeća

Ustrojena Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja

S obzirom na to da je Urbana aglomeracija Rijeka odabrana za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, kao poseban oblik ulaganja sredstava iz Europskih fondova vezan isključivo za projekte i programe u svrhu gospodarskog rasta i povećanja kvalitete života građana, za obavljanje funkcije posredničkog tijela i ostalih poslova unutar Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, ustrojena je Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja. Grad Rijeka sjedište je Urbane aglomeracije Rijeka koju čine Gradovi Rijeka, Kraljevica, Opatija, Općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička draga i Viškovo, a koja na raspolaganju ima 49.588.331,67 EUR za realizaciju zajedničkih projekata.

Gradsko vijeće je imenovalo članove sedam tročlanih Kulturnih vijeća koja će Odjelu gradske uprave za kulturu naredne četiri godine pružati stručnu pomoć pri izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi i utvrđivanju kulturne politike. Sadašnjim članovima kulturnih vijeća koncem ožujka 2017. godine istječe mandat.
Za članove kulturnog vijeća za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost Grada Rijeke imenovani su: Davor Hrvoj, dr.sc. Mirna Marić, Ivica Vrkić. Za članove kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret: Damir Orlić, dr.sc. Una Bauer, Jelena Lopatić. Za članove kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost:, Karmen Lhotka Ines Volf, Vanja Jambrović. Za članove kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo: Lea Lazzarich, Darija Zilić, Kristian Novak. Za članove kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost: Sabina Sabolović, Vana Gović, Nika Rukavina. Za članove kulturnog vijeća za nove medijske kulture: Tomislav Medak, Slobodan Jokić – Dan Oki, Ingeborg Fülepp. Za članove kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara: mr. sc. Alan Braun, dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić i doc. dr. sc. Damir Tulić. Mandat članova kulturnih vijeća traje četiri godine, a teče od 29. ožujka 2017.

Gradsko vijeće prihvatilo je Izvješće Povjerenstva za praćenje izvršavanja Odluke i Ugovora o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci za 2016. godinu. Imenovano je i Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke te prihvaćena analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2016. godini kao i Smjernice za razdoblje 2017.-2020. godine uz Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
Vijećnici su bez rasprave prihvatili Odluku o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora. Riječ je o komunalnim poslovima održavanja javnih zelenih površina-zaštita hortikulture koje je za 2017. godinu povjereno trgovačkom društvu Dezinsekcija d.o.o., Rijeka i komunalnim poslovima fizičkog uklanjanja nepoželjne vegetacije duž javno prometnih površina na području grada Rijeke za 2017. godinu, koje je povjereno trgovačkom društvu Binđo d.o.o. iz Ivanić-Grada.