Gradsko vijeće usvojilo je izvješće gradonačelnika Grada Rijeke o radu u posljednjih šest mjeseci 2011. godine, dalo suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu za aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog športskog saveza te donijelo Detaljni plan uređenja središnjeg gradskog parka Delta.

Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika

Podnoseći izvješće o svom radu u posljednjih šest mjeseci u 2011. godini, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo kako je Grad Rijeka u tom razdoblju morao djelovati u uvjetima opće gospodarske krize. Ipak, gradonačelnik je izrazio optimizam, temeljen na podacima FINA-e za prvih devet mjeseci prošle godine, koji ukazuju na nastavak pozitivnog trenda u poslovanju riječkih poduzetnika, koji je nakon dvije godine zabilježen u prvom kvartalu 2011. godine.
Između brojnih provedenih aktivnosti, gradonačelnik je izdvojio nastavak provođenja antirecesijske politike prema poduzetnicima, pokretanje izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana grada te činjenicu da je Grad Rijeka u suradnji s komunalnim i trgovačkim društvima u svom vlasništvu nastavio investirati u komunalnu infrastrukturu – nastavljeni su radovi na izgradnji 46 ogranaka vodovoda i kanalizacije, Jadranski projekt te izgradnja novih gradskih prometnica.

Gradsko vijece veljaca 2012 2

Prihvaćeno polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika

Potpisan je ugovor o izvođenju građevinskih radova za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Marišćina u Primorsko-goranskoj županiji vrijedan 30 milijuna eura, za što je iz pretpristupnog fonda EU odobreno 13,58 milijuna eura, dok će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurati 5,40 milijuna eura bespovratnih sredstava. U segmentu kapitalnih investicija u području odgoja i školstva, izdvojeno je otvaranje novog vrtića na Srdočima i rekonstrukcija Osnovne škole Srdoči. Grad Rijeka sudjeluje u programima Europske unije, a gradonačelnik je posebno izdvojio program SETA, koji se odnosi na iznalaženje logistički optimalnih rješenja za protok roba i putnika u regiji. Ugovorom s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o zajedničkom financiranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije, definirana je izgradnja šest foto-naponskih elektrana ukupne vrijednosti 3,1 milijuna kuna.

Vijećnik Nikola Ivaniš (PGS) istaknuo je kako se iz izvješća ne vidi što gradonačelnik radi po pitanju obnove proizvodnog gospodarstva u Rijeci, Danko Švorinić (Lista za Rijeku) kazao je kako bi u ovakvom izvješću više voljeli vidjeti aktivnosti na lobiranju za izgradnju nizinske pruge i razvoj luke, te iskorištavanja naših prostornih resursa i pitanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave oko Rijeke, dok je Tomislava Zečević-Pedić (HDZ) naglasila kako se nigdje u izvješću ne spominje smanjivanje sredstava za različite programe, počevši od javnih potreba u sportu i kulturi.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako se olako prelazi preko svake odrađene investicije, istaknuvši kako je Centar za gospodarenje otpadom, gdje će posao dobiti i mnogi poduzetnici, vrijedan 30 milijuna kuna, dok je lobiranje za nizinsku prugu dio projekta SETA.

Istaknut problem maloljetničke delikvencije

Predočavajući izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Rijeke u 2011. godini, predstavnici Policijske uprave primorsko-goranske izrazili su zadovoljstvo sigurnosnom situacijom u Rijeci u protekloj godini, bez obzira na neke zabrinjavajuće trendove, kao što je povećanje maloljetničke delikvencije. Naime, maloljetnici su počinili 193 kaznena djela, što je za 61 djelo ili 46,2 % više u odnosu na prethodnu godinu. I gradski vijećnici istaknuli su upravo problem maloljetničke delikvencije, od ugrožavanja javnog reda i mira u noćnim satima preko prodaje alkoholnih pića maloljetnicima do konzumacije opojnih droga.
Podneseno je i Izvješće o radu riječke stanice Hrvatske gorske službe spašavanja u 2011. godini.

DPU središnjeg gradskog parka Delta

Vojko Obersnel i Miroslav Matešić

Gradsko vijeće usvojilo Detaljni plan uređenja središnjeg gradskog parka Delta

Gradsko vijeće usvojilo je Detaljni plan uređenja središnjeg gradskog parka Delta. Iako su vijećnici oporbe zatražili da se o ovoj točki raspravlja na idućoj sjednici Gradskog vijeća, iz razloga što su materijal dobili tek u ponedjeljak, gradonačelnik i dio vijećnika je istaknuo kako smatra da nema potrebe da se odgodi donošenje odluke.
“Namjera je se donošenjem DPU-a potakne i lučku upravu da što prije krene s definiranjem južnog dijela Delte, koji je u urbanističkom smislu nadovezuje na park. Nismo htjeli raditi DPU južne Delte, prije nego što se izabere developer za taj dio prostora,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Detaljni plan raspodjele sredstava za sportske klubove

Gradsko vijeće dalo je naknadnu suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu, za aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog športskog saveza (RSS). Kako je pojasnila tajnica RSS-a Verica Mance, prilikom izrade detaljnog plana raspodjele sredstava, za koji je pristiglo 116 prijedloga programa, podrobno su sagledane sve potrebe klubova, od sredstava potrebnih za programe, odlaske na natjecanja, organizaciju natjecanja, stručni rad i sl.

Gradsko vijece veljaca 2012.

Nove mjere poticanja poduzetnika

Prema procjenama, za rad klubova bi trebalo godišnje oko 34 milijuna kuna, što prelazi mogućnosti gradskog proračuna, što znači da klubovi moraju uložiti znatne napore da, pored gradskih, osiguraju dodatna sredstva za rad.

Dok je vijećnik Dinko Beaković (PGS) kazao je kako razumije da je teško financirati sve potrebe u sportu, ali smatra kako se ovakvom podjelom sredstava kažnjava izvrsnost. Ana Komparić-Devčić (SDP) napomenula je kako sport nije izuzet od opće gospodarske situacije, a predstavnici sporta su kao članovi skupštine RSS-a, uz dva glasa protiv, podržali ovaj detaljni plan. Gradonačelnik Obersnel rekao je kako se ne može sagledavati ulaganja u sport samo kroz ono što grad daje za program klubova, budući da svi korisnici javnih potrebna mogu besplatno koristiti dvorane, što je također, pored ulaganja u sportske objekte, ulaganje u sport.

Nove mjere poticanja poduzetnika

Usvojene su Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetnika na području Grada Rijeke, kojima se, između ostaloga, uvode tri nove subvencije: subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme; subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika te subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondove Europske unije.

Parkiranje za osobe s invaliditetom

Izmijenjeni su i Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu, čime je izmijenjena odluka donesena na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća. Osobama s invaliditetom koje posjeduju važeći znak pristupačnosti za određeno vozilo, omogućeno je da, pored prava na povlaštenu parkirnu kartu, imaju i mogućnost besplatnog parkiranja na posebno označenim parkirališnim mjestima za osobe s invaliditetom.

Ivo Matulić imenovan za v.d. ravnatelja MMSU

Gradsko vijeće imenovalo je Ivu Matulića za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, do imenovanja novog ravnatelja. Naime, na natječaj za ravnatelja ustanove pristigla je samo jedna ponuda, no kandidat nije ispunjavao sve uvjete iz natječaja.

Skip to content