Grad Rijeka objavio je Poziv za prijavu prijedloga projekata na “Riječki program lokalnog partnerstva” za 2018. godinu.

Pozivaju se grupe građana, udruge i mjesni odbori da prijave svoje prijedloge manjih zahvata u komunalnoj infrastrukturi (uređenja parkova, dječjih igrališta, drvoreda, šetnica, neuređenih zelenih površina, uklanjanja manjih divljih deponija neopasnog komunalnog otpada i sl.) kao projekte u čijoj realizaciji će neposredno i skupno sudjelovati.

Obrasci i upute

Prijava na natječaj uključuje:

Ispunjene obrasce možete spremiti na svoje računalo pa ih poslati kao privitke mailom na adrese:
mjesna-smu@rijeka.hr ili dragica.fadljevic@rijeka.hr

Ako prijavu želite uputiti poštom, ispunjene obrasce isprintajte i pošaljite na adresu:
Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Trpimirova 2, 51000 Rijeka
„Ne otvarati: Za natječaj – Program lokalnog partnerstva“

Također, na natječaj se od ove godine možete prijaviti i koristeći jednostavni online obrazac:

Online obrazac za prijavu projekata

Pozivamo Vas da za prethodnu provjeru vlasništva zemljišta na kojem biste željeli realizirati svoj projekt, kao i za ispunjavanje samog Obrasca prijave i Obrasca proračuna projekta koristite Upute za prijavljivanje .

Ograničenja

Naime, na ovom natječaju mogu se vrednovati i uzeti u obzir samo oni projekti čija realizacija je zamišljena na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke. Stoga bi bilo dobro da prije same prijave provjerite vlasništvo nad lokacijom na kojoj želite realizirati projekt. To je moguće učiniti na više načina. A oni su opisani niže u ovom članku i u Uputama za prijavljivanje.

Također, na ovom natječaju ne prihvaćaju se i ne vrednuju projekti za koje je nužno ishodovanje dokumenata građenja, već samo jednostavne građevine i radovi (vidjeti Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 79/2014, 41/2015, 75/2015) za koje nisu potrebne građevinske i lokacijske dozvole, rješenja i potvrde.

Natječaj ostaje otvoren do 30. studenog 2017. godine.

Nepotpuni i nepravodobno dostavljeni prijedlozi projekata neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije o natječaju mogu se dobiti u Direkciji za mjesnu samoupravu, Trpimirova 2/IV, tel. 051/209-296, 209-297, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Rok za objavu informacije o prihvaćenim projektima je veljača 2018. godine. Odluka će biti objavljena gradskom portalu www.rijeka.hr.

Radionica o pisanju projekata za ovaj natječaj

U srijedu, 15. studenog 2017. godine, u Gradskoj vijećnici, Korzo 16/prizemno, održat će se radionica „Pisanje prijedloga projekta za natječaj u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva“ u terminu od 12:00 do 14:00 sati. Za sudjelovanje na radionici svi zainteresirani prijavitelji mogu se obratiti Direkciji za mjesnu samoupravu putem navedenih telefona, ili osobnim dolaskom u Odjel za gradsku samoupravu i upravu (Trpimirova 2/IV, Rijeka) uz prethodnu najavu.

Provjera vlasništva lokacije

Kako se u ovom natječaju mogu prihvatiti i vrednovati samo oni projekti čija realizacija je planirana na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke, bilo bi dobro da vlasništvo izabrane lokacije prethodno provjerite. To možete učiniti na više načina:

 • Osobnim odlaskom u katastar i gruntovnicu
 • Angažiranjem odvjetničkog ureda odnosno ovlaštenog geodetskog ureda koji će za vas to provjeriti.
 • Specifično za potrebe ovog natječaja, zamolbu za provjerom vlasništva možete uputiti i gradskom Odjelu za urbanizam i to na sljedeći način:

Na ovoj mapi http://www.gmapgis.com/ ucrtajte područje na kojem želite realizirati vaš projekt:

 1. Otvorivši mapu, u alatima mape (desno) kod Map Type odaberite „Hybrid“ – ako ne vidite taj dio alata unutar ekrana, smanjite prikaz pritiskom tipki Ctrl i – (minus).
 2. U Search Box (lijevo) upišite adresu najbližu lokaciji vašeg projekta.
 3. Karta će zumirati područje.
 4. U alatima mape izaberite alat „Scribble“ pa iscrtajte što preciznije možete područje na kojem biste željeli realizirati vaš projekt: postupak je takav da se nakon klika na „Scribble“ kursorom pozicionirajte na lokaciju na karti, kliknete jednom (bez držanja klika) pa pomicanjem miša iscrtate područje koje želite i kad ste gotovi s iscrtavanjem, kliknete još jednom da završite postupak.
 5. Kada ste iscrtali područje, u alatima mape kliknite na alat „Link“ i pričekajte nekoliko trenutaka da se otvori prozorčić s linkom.
 6. U tom prozorčiću kliknite na opciju Desktop (otvorit će se novi prozor s prikazom vašeg označenog područja).
 7. Adresu (link) tog novog prozora možete poslati mailom u Odjel za urbanizam i zamoliti analizu vlasništva označenog zemljišta na kojem planirate svoj projekt u okviru RPLP natječaja.

Mail s linkom i zamolbom za analizom šaljete na mail adresu adriana.vucinovic@rijeka.hr  s naznakom: Analiza vlasništva za Riječki program lokalnog partnerstva. U mailu navedite svoje ime i prezime, mail kontakt na koji vam se može poslati odgovor i naziv svojeg planiranog projekta.

Također, mapu s označenim područjem možete i isprintati te odnijeti osobno u Odjel za urbanizam (Titov trg 3) skupa s Vašim podacima (ime, prezime, adresa i broj telefona, naznakom: Analiza vlasništva za Riječki program lokalnog partnerstva i nazivom projekta te zamoliti analizu vlasništva. Analizu vlasništva Odjel za urbanizam će vam dostaviti  u roku od 5 dana i to:

 • ako ste zahtjev donijeli osobno – odgovor će vam ići poštom, odnosno telefonom ćete dobiti obavijest za podizanje analize,
 • ako ste link i zamolbu poslali mailom, odgovor ćete također dobiti mailom

Spomenuti link koji ste dobili ucrtavši područje na karti na kojem planirate realizirati svoj projekt, koristit će Vam i kasnije u prijavi na sam natječaj (u pitanju II.3 Mjesto provedbe projekta) pa bi bilo dobro da ga sačuvate, pogotovo ako ste dobili odgovor da je zemljište gradsko, odnosno da na njemu možete planirati realizaciju Vašeg projekta.

Ako ste se o vlasništvu raspitali na drugačiji način, u prijavi na sam natječaj ne morate koristiti ovaj link nego katastarsku česticu i katastarsku općinu lokacije.

Doprinos zajednice

Prijavljeni projekti moraju uključivati doprinos zajednice u iznosu od najmanje 10% ukupne vrijednosti prijedloga projekta.

Doprinos zajednice u tom smislu uključuje donacije, sponzorstva, pokroviteljstva, volonterski rad i slično, a taj je doprinos potrebno opisati u Obrascu za prijavu i iskazati u novcu u Obrascu proračuna. projekta. Doprinos volonterskog rada vrednuje se računajući vrijednost od 33 kn po satu.

Ciljevi Riječkog programa lokalnog partnerstva

Ovaj Program provodi se već 12 godina, a temeljni su mu ciljevi:

 • potaknuti građane, udruge i vijeća mjesnih odbora na sudjelovanje u zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici i na rješavanje problema prisutnih u zajednici;
 • omogućiti bržu realizaciju komunalnih projekata za one grupe građana, udruge i mjesne odbore koji su iskazali spremnost na dodatni osobni angažman i aktivno sudjelovanje u realizaciji projekata;
 • razvijati partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u realizaciji projekata te omogućiti neposredan utjecaj građana na raspodjelu dijela proračunskih sredstava
 • postići veće društvene i ekonomske učinke udružujući sredstva javnog i privatnog sektora te snažan doprinos lokane zajednice
 • poticanje vrijednosti volontiranja u zajednici te doniranja s ciljem ostvarenja zajedničkog dobra

Za provedbu „ Riječkog programa lokanog partnerstva“ u 2018. godini u Proračunu Grada Rijeke planirat će se iznos od 200.000,00 kuna. Financijske potpore za pojedinačne odabrane projekte odobravat će se u iznosu do 40.000,00 kn po projektu.

Kakvi projekti se mogu prijaviti na ovaj natječaj?

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti projekti kojima se:

 • konkretno rješava neki problem odnosno zadovoljava neka potreba u lokalnoj zajednici čime se poboljšavaju uvjeti i kvaliteta življenja u toj zajednici;
 • potiče dobrovoljni/volonterski rad i uključivanje većeg broja građana u lokalnoj zajednici;
 • koriste potencijali lokalnog, javnog i profitnog sektora u rješavanju problema odnosno zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici;
 • na održiv način dugoročno utječe na postizanje pozitivne društvene promjene.
 • Projekti koji se mogu realizirati u roku od 9 mjeseci

Lokalna zajednica je pojam koji uključuje određeno područje (dio ulice, ulicu ili mjesni odbor kao najšire područje), u kojem građani, pomoću vlastitih i zajedničkih resursa, zadovoljavaju najveći dio svojih životnih potreba i rješavaju svoje životne probleme.

Projekti koji se predlažu mogu se ticati manjih zahvata u komunalnoj infrastrukturi (uređenja parkova, dječjih igrališta, drvoreda, šetnica, neuređenih zelenih površina, uklanjanja manjih divljih deponija neopasnog komunalnog otpada i sl.) a ono što je bitno jest planirati i opisati načine skupnog sudjelovanja članova zajednice u realizaciji (grupa građana, udruga, mjesnih odbora i sl.).

Na ovaj natječaj zainteresirani prijavitelji mogu prijaviti samo jedan prijedlog projekta.

Neke od do sada realiziranih projekata možete pronaći u vijestima o RPLP projektima na gradskom portalu.

Kakvi projekti se ne mogu vrednovati na ovom natječaju?

Na ovom natječaju ne mogu se razmatrati:

 • projekti koji uključuju aktivnosti na zemljištu koje nije u vlasništvu Grada Rijeke (zbog toga Vas upućujemo da se o vlasništvu lokacije prethodno informirate i to prema Uputama za ispunjavanje obrazaca);
 • projekti koji uključuju radove za čije izvođenje su potrebni dokumenti građenja – npr.  rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole i/ili lokacijske dozvole (zbog toga Vas upućujemo da prethodno pogledate Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima);
 • projekti kojima se traže investicijska ulaganja u izgradnju ili adaptaciju objekata;
 • projekti velikih razmjera za čiju su provedbu potrebna znatna financijska sredstva (projekt vrijedan više od trostrukog najvišeg iznosa koji se može dobiti na ovom natječaju).

Postupak procjenjivanja prijava i odobravanja potpora

 1. Provjera ispunjavanja osnovnih uvjeta natječaja

Odjel za mjesnu samoupravu Grada Rijeke će po otvaranju prijava utvrditi one koje su zadovoljile i one koje nisu zadovoljile osnovne uvjete natječaja. Na taj način obavit će se prvi krug izbora zaprimljenih prijava. U daljnje razmatranje upućuju se samo prijave koje zadovolje sve uvjete propisane Pozivom na prijavu projekata i Uputama za popunjavanje obrazaca za prijavu prijedloga projekta.

 1. Mišljenje odjela gradske uprave

 Prijave koje su zadovoljile propisane uvjete dostavit će se na razmatranje odjelima gradske uprave odnosno članovima Projektnog tima Riječkog programa lokalnog partnerstva čiji sastav je širi od sastava samog Povjerenstva za ocjenu prijedloga. Projektni tim ima zadaću utvrđivanja nadležnosti odjela za pojedine projekte, imovinsko pravnu provjeru zemljišta na kojem se planira realizacija projekta, detaljno razmatranje prijedloga projekta i dostavu očitovanja i mišljenja o mogućnostima realizacije projekta. Svoj mišljenje Projektni tim dostavlja tročlanom Povjerenstvu za ocjenu i odabir projekata. 

 1. Procjena kvalitete prijavljenih prijedloga projekata

Povjerenstvo za procjenu prijedloga projekata ocjenjivat će zaprimljene prijave prema sljedećim kriterijima:

 • jasno utvrđeni i detaljno opisani problemi i/ili potrebe lokalne zajednice i ciljana skupina (korisnici projekta);
 • detaljno razrađene aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja utvrđenih ciljeva projekta;
 • sudjelovanje lokalne zajednice u provedbi projekta;
 • javna vidljivost projekta odnosno planirana promocija njegove provedbe i njegovih rezultata;
 • vrednovanje uspješnosti i održivost projekta;
 • učinkovitost projekta (odnos proračuna projekta prema planiranim aktivnostima i ciljevima projekta);
 • inovativnost u pristupu rješavanju problema odnosno zadovoljavanju potreba lokalne zajednice.
 1. Odluka o odobravanju financijskih potpora

Prijedlog za odobravanje financijskih potpora donosi Povjerenstvo za procjenu prijedloga projekata.

Odluku o odobravanju financijskih potpora donosi Odjel gradske samouprave i uprave.

Svi prijavitelji dobit će pisani odgovor s obrazloženjem odobravanja ili neodobravanja financiranja projekta njihove prijave.

 1. Potpisivanje sporazuma o načinu korištenja odobrenih sredstava

Sporazumom će se utvrditi visina sredstava za svaki pojedini odobreni projekt te uzajamne obveze davatelja i primatelja potpore.

Odobrena sredstva gradskog proračuna koriste se na način da Odjel za gradsku samoupravu i upravu plaća račune za izvršene usluge i materijale, te za vanjsku opremu i to u visini odobrene potpore od strane Grada. Primjerice prijevoz materijala, zidarske, bravarske, građevinske radove, sadnice, zemlju, dječje sprave  i sl.

Sredstva se koriste po pojedinim etapama provedbe projekta i to prema prethodnom dogovoru s voditeljem projekta i izvođačem radova, pružateljem usluga  odnosno dobavljačem vanjske opreme.

 1. Objava rezultata

Rok za objavu prihvaćenih prijedloga projekata je veljača 2018. godine.

Odluka će biti objavljena na portalu Grada Rijeke. Prijavitelji čiji  prijedlozi nisu prihvaćeni za realizaciju  dobit će pisano obrazloženje o razlogu  neprihvaćanja.

Nadzor nad provedbom projekata

Odjeli gradske uprave prema svojoj nadležnosti osigurat će stručni nadzor u provedbi projekata koji obuhvaća:

 • prethodni dogovor na mjestu radova s voditeljem projekta i dogovori po pojedinim  etapama provedbe projekta,
 • uvođenje u posao jednog ili više izvođača,
 • neposredni nadzor nad radovima u okviru provedbe projekata i
 • ocjenu i prihvat ponuda izvođača radova, odnosno dobavljača materijala, opreme i usluga koji se financiraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu pratit će odvijanje i pravovremenost provedbe projekata, te osigurati stalni kontakt s voditeljima projekata do objedinjavanja pojedinačnih Izvješća o provedbi projekta.

Izvješćivanje o provedbi odobrenog projekta

Prijavitelj kojem je odobrena financijska potpora bit će obavezan Odjelu za gradsku samoupravu i upravu dostaviti završno opisno Izvješće o provedbi projekta na utvrđenim obrascima najkasnije u roku od 30 dana od završetka provedbe projekta, odnosno do kraja tekuće godine u kojoj se projekt realizira (31.12.).

Obrazac Izvješća o provedbi projekta moći će se preuzeti s portala Grada Rijeke i portala e-usluga Grada Rijeke.