Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene, objavljuje Prijedlog liste prioriteta za davanje stanova u najam koja će vrijediti od 2018. do 2021. godine, kao i Listu podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Listu podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

U razdoblju od 4. do 29. rujna 2017. godine zaprimljeno je ukupno 763 zahtjeva za uvrštenje na Prijedlog liste prioriteta, od kojih je 668 uvršteno na Prijedlog liste prioriteta, dok je 93 zahtjeva odbijeno, a 2 su odbačena.

Prigovor

Zaključno do 24. studenog 2017. godine svi podnositelji zahtjeva imaju pravo podnijeti prigovor.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed i obavljeno bodovanje na prijedlogu Liste prioriteta za davanje stanova u najam, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Prijedlozi liste prioriteta za davanje stanova u najam, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni objavljeni su na:

  • Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje,
  • Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11a
  • Web stranici Grada Rijeke.

Prijedlog liste prioriteta za davanje stanova u najam

Lista podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Lista podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni

Kako se podnosi prigovor

Prigovor se podnosi gradonačelniku grada Rijeke, putem Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcije za upravljanje objektima stambene namjene u roku od 10 dana od dana objave (od 15.11.2017. do zaključno 24.11.2017.) Prijedloga Liste prioriteta za davanje stanova u najam, odnosno Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Prigovor se podnosi u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalter broj 1 i 2 ili putem pošte (preporučeno) na adresu:

Grad Rijeka, gradonačelnik, putem Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene, Titov trg 3, s napomenom “Prigovor na Prijedlog Liste prioriteta”.

Konačna Lista prioriteta za davanje stanova u najam

Konačnu Listu prioriteta za davanje stanova u najam utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke. Konačna Lista prioriteta objavljuje se na Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3 (prizemno) i Centra za socijalnu skrb, Rijeka, Laginjina 11a (prizemno) i web stranicama Grada Rijeke.

Cjelokupni postupak formiranja nove Liste prioriteta bit će dovršen do kraja godine, a nova Lista prioriteta bit će punovaljana s 1. siječnjem 2018. na razdoblje od četiri godine.

Kako je proveden postupak

Grad Rijeka je na osnovu odredbe članka 18. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/11, 15/11 i 54/12) i Zaključka Gradonačelnika grada Rijeke od 18. srpnja 2017. godine dana 20. kolovoza 2017. godine objavio Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u vlasništvu Grada Rijeke u najam.

Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3 (prizemno), na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11a (prizemno) i na web stranici Grada Rijeke, a u “Novom listu” objavljena je obavijest o objavljivanju Javnog poziva.

Zahtjevi su prikupljani u razdoblju od 4. rujna do zaključno 29. rujna 2017. godine, te je zaprimljeno ukupno 763 zahtjeva.

Skip to content