Riječko Gradsko vijeće odlučilo je kako će do kraja zimske sezone grijanja ili usvajanja novog Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, Energo primjenjivati staru cijenu za isporučenu toplinsku energiju u iznosu od 0,37 kn/kWh, s time da će razlika u cijeni korisnicima biti obračunata nakon donošenja Pravilnika, u mjesecima do kraja godine. Ujedno će se korisnicima toplinske energije ponuditi da putem ankete odluče o jednom od ponuđenih dugoročnih rješenja opskrbe toplinskom energijom.

Vijeće iznova o Energu

Na prijedlog oporbenih stranaka, Liste za Rijeku, Hrvatskih laburista, Akcije mladih i PGS-a, na dnevnom redu sjednice našao se prijedlog zaključaka o izmjeni cijene toplinske energije, kojima su vijećnici od gradonačelnika zatražili ukidanje odluke Skupštine Energa o poskupljenju isporučene toplinske energije koja je na snazi od 1. prosinca prošle godine, ukidanje tzv. paušala, odnosno fiksnog dijela računa za instaliranu snagu, koji se naplaćuje tijekom cijele godine, kao i omogućavanje jednostavnijeg isključivanja iz sustava centralnog grijanja i to bez obveze plaćanja fiksne naknade nakon isključivanja. Nadalje, oporbeni vijećnici su također zatražili da se poduzmu mjere za smanjenje gubitaka toplinske energije od podstanice do krajnjih korisnika, ali i da se utvrde osobe u Energu odgovorne za kršenje Zakona o zaštiti potrošača, budući da Energo nije pisanim putem obavijestio potrošače o promjeni svojih općih uvjeta poslovanja i korištenja javnih usluga, odnosno promjena cijena, iz čega – prema predlagateljima – proizlazi da su računi nezakoniti i da ih je moguće osporiti.

Očitujući se na prijedloge oporbenih stranaka, riječki gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako se radi o nepoznavanje korištenih pojmova, zakonske terminologije i ovlasti kojima ga predlagatelj ovim prijedlogom zaključka zadužuje, budući da se većinom radi o mjerama koje se mogu primijeniti samo izmjenom zakonskih rješenja. Vezano uz navode o kršenju Zakona o zaštiti potrošača, inspekcijski nadzor je proveden, ali ne postoji službeno saznanje o tome je li optužni prijedlog dostavljen Prekršajnom sudu u Rijeci.
“Do pravomoćne odluke Prekršajnog suda u Rijeci ne mogu komentirati postupak. Energo mi je potvrdio da će postupati po presudi kakva god ona bila. Ukoliko bi Prekršajni sud i donio presudu kako nisu poštivane odredbe Zakona o zaštiti potrošača to bi podrazumijevalo novčanu kaznu za trgovačko društvo i njegovu Upravu a nikako ne i potrebu vraćanja cijene za isporučenu toplinsku energiju,” istaknuo je gradonačelnik.

Gradsko vijece veljaca

Gradonačelnik sa zamjenicima

Nakon izvještaja o problematici poslovanja Energa, koji je podnio direktor Energa Sanjin Kirigin, gradonačelnik Obersnel je vijećnicima predložio, što su oni većinom glasova i prihvatili, niz zaključaka, od kojih je najvažniji onaj da do kraja zimske sezone grijanja ili do usvajanja izmjena i dopuna Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, Energo neće primjenjivati novu cijenu od 0,50 kn/kWh, nego cijenu prije zadnjeg poskupljenja u iznosu od 0,37 kn/kWh. Razlika u cijeni bit će obračunata korisnicima u mjesecima do kraja godine, odnosno nakon donošenja predloženih izmjena i dopuna Pravilnika.

Naime, svjesni problema s manjim dijelom visokih računa za grijanje koji nastaju zbog nepravičnog Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju), Energo i Grad Rijeka su kod nadležnog Ministarstva gospodarstva RH pokrenuli postupak njegovih izmjena s ciljem uvođenja pravičnije raspodjele toplinske energije među korisnicima. Također, pokrenut će se i postupak izmjene dijela Zakona o tržištu toplinske energije, koji se odnosi na smanjenje potrebnog broja krajnjih korisnika na zajedničkom mjerilu toplinske energije, a vezano za isključenje zgrade iz toplinskog sustava.

Odlukom vijećnika, utvrđeno je kako postoji nekoliko varijanti dugoročnog rješenja opskrbe toplinskom energijom, o čemu će konačnu odluku morati donijeti krajnji korisnici putem anketnog upitnika kojeg će Energo dostaviti svim korisnicima.

Moguće varijante dugoročnog rješenja opskrbe toplinskom energijom su sljedeće:

  • Nastavak isporuke toplinske energije u skladu sa Zakonom o tržištu toplinske energije što znači da cijenu grijanja i dalje određuje nacionalni regulator tj. Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), uz redovitu edukaciju ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrada u smislu razdiobe troškova i energetske učinkovitosti
  • Račun za isporučenu toplinsku energiju se ispostavlja zgradi odnosno podstanici gdje se nalazi zajedničko mjerilo isporučene toplinske energije te se račun plaća iz pričuve, a suvlasnici stanova se sami dogovaraju o načinu raspodjele isporučene toplinske energije.
  • Energo d.o.o. će dozvoliti mogućnosti izdvajanja iz sustava i izgradnju pojedinačnih kotlovnica, svugdje gdje postoje tehničke mogućnosti za to, čime će se građanima omogućiti samostalno upravljanje kotlovnicom (primjer zgrade na adresi M. Kontuša 12 u Rijeci). U tom slučaju Energo d.o.o. će pružiti suvlasnicima svih posebnih dijelova zgrade tehničku i stručnu pomoć u pogledu izrade projekta, odabira uređaja, smještaja kotlovnice i drugih tehničkih pitanja. Grad Rijeka i Energo d.o.o. ispitat će mogućnost sufinanciranja nabavke radova i opreme kod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
  • Prestanak isporuke toplinske energije sa završetkom ove ogrjevne sezone uz davanje mogućnosti građanima najma Energovih kotlovnica za iznos najma od 100 kn/mjesečno po stanu, koji iznos predstavlja polovicu prosječnog fiksnog troška danas i to na rok od minimalno 7 godina.
  • Prestanak isporuke toplinske energije sa završetkom ove ogrjevne sezone te gašenje djelatnosti toplinarstva u Energu d.o.o.

Također, temeljem prijedloga gradonačelnika, Gradsko vijeće zadužilo je Upravu Energa da još jednom analizira mogućnost daljnje racionalizacije troškova poslovanja.

Prijedlozi gradonačelnika prihvaćeni su većinom glasova gradonačelnika, oporbeni vijećnici glasovali su većinom protiv, dok je vijećnici HNS-a bili suzdržani. Vijećnik Sandro Vizler, koji je upravo danas položio svečanu prisegu, u vijećničkim klupama zamijenivši Sanjina Kuljanića, kazao je kako se HNS slaže sa svim gradonačelnikovim prijedlozima, osim prijedloga da će razlika u cijeni biti obračunata korisnicima u mjesecima do kraja godine, odnosno nakon donošenja predloženih izmjena i dopuna Pravilnika.

Jednoglasno je prihvaćen zaključak Hrvatskih laburista da se izvidi mogućnost izdvajanja cijevi centralnog grijanja u zajedničke prostore zgrade, kako bi se na taj način stvorili uvjeti da korisnici toplinske energije, koji se žele isključiti iz sustava, više ne moraju plaćati paušal.

Povučen prijedlog odluke o izmjeni Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke

Gradsko vijece veljaca

Povučen prijedlog odluke o izmjeni Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke,

Na prijedlog oporbenih stranaka, na dnevnom redu se našao i prijedlog odluke o izmjeni Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke, kojim je predloženo da ubuduće zaključak o sufinanciranju dječjih vrtića drugih osnivača više ne donosi gradonačelnik već Gradsko vijeće. U svom očitovanju gradonačelnik je istaknuo kako prijedlog ne smatra niti zakonski utemeljenim, niti uočava racionalan razlog prihvaćanja predložene izmjene, jer bi navedeno dovelo do tromog sustava koji nije u mogućnosti pravodobno odgovoriti na potrebe građana. Predlagači su povukli svoj prijedlog, a u ime vijećnika koji su točku predložili vijećnik Danko Švorinić (Lista za Rijeku) kazao je kako je glavni razlog pokretanja inicijative za promjenom odluke bila želja da se na drugačiji način uredi sufinanciranje vrtića drugih osnivača, na što je gradonačelnik istaknuo kako će Grad Rijeka za sljedeću pedagošku godinu pripremiti dokument koji će definirati javne potrebe u ovom području, detaljno određujući financiranje djelatnosti ovisno o kriterijima javnog poziva.

Gradsko vijeće dalo je naknadnu suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2015. godinu.

 

Skip to content