Odlukom gradonačelnika produžen je rok važenja Liste prioriteta za davanje stanova u najam za razdoblje od dvije godine, odnosno do 31. prosinca 2023. godine.

Trenutno važeća Lista prioriteta za davanje stanova u najam utvrđena je za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine. Prilikom formiranja Liste prioriteta na nju je bilo uvršteno 668 podnositelja zahtjeva za dodjelu stana u najam. Trenutno je na Listi uvršteno 617 osoba. Od početka važenja Liste temeljem listom utvrđenog redoslijeda dodijeljena 33 stana, dok su mimo redoslijeda, a na preporuku Centra za socijalni rad, odnosno zbog zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih, obiteljskih i sličnih razloga, dodijeljena četiri stana.

Grad Rijeka upravlja s 1599 stanova pa je stambeni fond kojim raspolaže ograničen te ne može zadovoljiti potrebe svih koji čekaju na rješenje stambenog pitanja. Rok važenja postojeće Liste prioriteta produžen je s obzirom na mali broj dodijeljenih stanova temeljem važeće Liste prioriteta, kao i zbog činjenice da podnošenje zahtjeva za dodjelu stana u najam iziskuje od podnositelja zahtjeva određene troškove.

Više o najmu gradskih stanova i davanju stanova u najam temeljem Liste prioriteta socijalno ugroženim građanima.