Rok za završetak radova,  prekop i sanaciju trupa nerazvrstane ceste i javne površine nogostupa  u Kvaternikovoj ulici od br. 6 do 32  prolongiran je na 30. lipnja 2021.

Promet će se odvijati prema privremenoj regulaciji prometa, ali sada će vozači morati usporiti jer  u nastavku radova došlo do suženja Kvaternikove ulice, te se prometuje uz regulaciju semafora na dijelu gdje se radovi odvijaju.

Produžetak rokova završetka radova uKvaternikovoj ulici

Produžetak roka za  završetak radova u Kvaternikovoj ulici