U četvrtak, 28. srpnja krenut će se u realizaciju jednog od komunalnih prioriteta za ovu godinu. Nakon dugogodišnjih zamolbi i zahtjeva proširit će se nogostup s južne strane kod Doma učenika u Ulici Drage Gervaisa.

Izvođač radova Guste Zidine u četvrtak je započeo s radovima a planirani rok završetka radova je tri dana.

A zašto su građani tražili proširenje vidljivo je iz fotografije lijevo, a svi oni koji su jednom pješke prošli predmetnu lokaciju, morali su sići na cestu, i hodati prometnim trakom, dovodeći u opasnost sebe, a da ne govorimo o dječjim kolicima i invalidima.

Za one koji nisu propješačili ulicu našeg čakavskog pjesnika, ovo je suženje koje se planira ovim radovima proširiti.