Kao i na početku svake kalendarske godine stigli su nam od KD Čistoća termini za naručivanje baja za veliki (glomazni) otpad. Srdoči su teritorijalno veliko naselje i zato tim više nastojimo maksimalno ići na ruku našim građanima pa termine punimo po zahtjevu građana za postavom na točno određenoj adresi.

Za cijelu 2020. godinu imamo na raspolaganju ukupno 72 besplatne baje. Dakle nije istinita priča, koja kruži među stanovnicima, da svaka obitelj smije jednom godišnje besplatno naručiti baju. To bi značilo da KD Čistoća ima par tisuća baja samo za Srdoče.

Donosimo osnovne informacije:

  • besplatne baje za glomazni otpad smije naručiti svaki stanovnik Srdoča (ako postoji slobodan termin), predstavnik stanara ili sl. Uputno je da se dolazak baje unaprijed planira bar mjesec – dva te da se o tome obavijeste susjedi (predstavnici stanara, oglasna ploča). Onaj tko naručje baju ne plaća ništa te ne odgovara za eventualne neodgovorne radnje nesavjesnih sugrađana.
  • uputno je da tijekom godine raspored baja obuhvati sva područja MO Srdoči.
  • besplatne baje za glomazni otpad postavljaju se isključivo na javnu površinu, njihova lokacija se javno objavljuje i u njih smiju odlagati svoj otpad svi stanovnici Srdoča i svi stanovnici grada Rijeke
  • ako želite baju koja će vam biti u dvorištu i/ili za čiji dolazak neće nitko znati osim vas, možete to dogovoriti direktno sa KD Čistoća (takva usluga košta oko 600,00 kn, baja se odvozi za 24 sata)
  • baje se postavljaju na javnu površinu na način da ne ometaju promet i točnu lokaciju njihove postave određuje vozač kamiona s obzirom na prometnu situaciju u trenutku kada baju dovozi.
  • baje se dovoze između 8 i 14 h, na činjenicu kada će doći mi ne možemo utjecati. U područjima gdje nema drugog načina pa se baja mora postaviti na parkirno mjesto (potrebna su 2 mjesta) – isto je uputno rezervirati sa npr starim stolicama (kantama) i natpisom “ne parkiraj, dolazi baja” ili sl. Baje se odvoze sljedeći dan između 8 i 14 h.
  • u baje se odlaže glomazni otpad u obliku kućnog namještaja (madraci, razmontirani ormari, razmontirani stolovi, ormarići i sl). U ove baje NE smije se odlagati šuta ili građevinski materijal. Takav otpad osoba može također besplatno zbrinuti odvozom na reciklažno dvorište koje zaprima takav materijal (nalaze su na Pehlinu i u Mihačevoj dragi). U ove baje se unazad 2 godine smije stavljati i elektronički otpad, no za takav otpad možete zvati i besplatni Metis-ov odvoz koji dođe po ovakve uređanje (kontakt forma: https://metis.hr/odvoz-elektronickog-otpada/). Ove baje NISU predviđene za zeleni opad (orezivanje zelenila i sl). Naravno ove baje NISU predviđenje za odlaganje bilo kakvog opasnog otpada.
  • baje se NE pune na način da se s otpadom radi brdo jer komadi glomaznog otpada mogu padati prilikom transporta.
  • ukoliko uokolo odvežene baje ostane otpada, isti se tretira kao komunalni nered, nazovite Čistoću direktno ili nas pa ćemo mi zvati Čistoću da se isti besplatno ukloni (onaj tko nazove neće biti kažnjen)
  • na bilo koju javnu površinu pa tako i onu uokolo baje zabranjeno je stavljati /odlagati bilo kakav otpad. Ukoliko komunalni redar zatekne osobe kako iskrcavaju otpad pored baje, iste će biti globljene sukladno odluci o komunalnom redu. Vaše glomazne privatne stvari koje više ne želite morate propisno zbrinuti/odvesti, jer ste i kod kupovine morali platiti njihov dovoz, jer je to vaš otpad. Takav otpad možete potpuno besplatno zbrinuti na reciklažnom dvorištu Pehlin (tel: 091 226 0258) ili Mihačeva draga (tel: 091 227 5240)

Termini se popunjavaju redoslijedom poziva, mailova, osobnih dolazaka stanovnika Srdoča.

Raspored termina potražite u izborniku s desne strane na stranicama vašeg mjesnog odbora.