Za područje mjesnog odbora Brajda – Dolac određuju se slijedeća biračka mjesta:

biračko mjesto broj 3, za područje mjesnog odbora Brajda – Dolacprostorije Mjesnog odbora Brajda – Dolac, Pomerio 26, koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Adamićeva : (neparni brojevi od 17 do 21, 21/A i parni brojevi od 26 do 36), Alessandra Manzonia, Beli Kamik, Blaža Polića, Brajda, Ciottina, Dolac, Erazma Barčića, Finderleove stube: (brojevi 2 i 4), Fiorella la Guardie, Frana Kurelca, Frana Supila: (brojevi 11,13 i 13/A), Gnambova, Hauszmanov trg, Istarsko pristanište (broj 1), Ivana Dežmana, Ivana Filipovića, Ivana Pavla II., Ivana Rendića: (brojevi 1, 3, 4, 6 i 6/A), Ive Marinkovića: (brojevi 1, 2, 2/A, brojevi od 3, 3/A do 12, te parni brojevi od 14 do 24), Jadranski trg, Kalafati, Kapucinske stube, Korzo: (parni brojevi od 26 do 32, 32/A, 32/B, brojevi od 33 do 40, te brojevi 40/A, 40/B, 40/C, 41/A, 41/B, 41/C, 41/D i 41/E), Krešimirova: (brojevi 1, 3/A i parni brojevi od 2 do 24, te brojevi 24/A i 24/B), Kružna, Muzejski trg, Pomerio, Prolaz Marije Krucifiksa Kozulić, Prvog maja: (brojevi 4, 4/A, 4/B, parni brojevi od 8 do 14, 14/A i parni brojevi od 18 do 34), Riva: (broj 1 i parni brojevi od 10 do 24), Rudolfa Strohala, Slaviše Vajnera Čiče: (brojevi od 1 do 12, 13/A, 14, 14/A, 16, 18, 20, 20/A i 20/B) , Splitska, Stube Marka Remsa: (brojevi od 1 do 4 i parni brojevi od broja 6 do 14), Studentska, Školski prolaz, Trg Brigade Hrvatske vojske: (brojevi 4, 4/A, 4/B, 4/C i 6), Trg Republike Hrvatske: (brojevi 2 i 2/A), Trpimirova, Uski prolaz, Zadarska, Zanonova, Žabica, Željeznički prolaz, Žrtava fašizma: (brojevi 15 i 17).

Skip to content