Ured hrvatskih regija u Bruxellesu započeo je sa svojim radom 2007. godine. Grad
Rijeka je od samih početaka surađuje sa Uredom hrvatskih regija putem kojeg je omogućen pristup europskim institucijama i organizacijama koje su od ključnog značaja za regionalni razvoj. Ured hrvatskih regija informira o svim događanjima u Europskoj uniji vezanih za regionalni razvoj i mogućnostima suradnje sa europskim gradovima i regijama.

Bruxelles je sjedište mnogih institucija i upravnih tijela Europske unije. Pri Europskom parlamentu akreditirano je oko 4900 organizacija, otvoreno gotovo 300 regionalnih ureda zemalja članica i kandidata za pristupanje EU. Tu se nalaze uredi gospodarskih komora i drugih institucija vezanih za gospodarstvo.

Cilj je suradnje sa Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu osigurati kvalitetan nastup Grada Rijeke pred institucijama i organizacijama Europske unije te pravovremeno se informirati o mogućnostima korištenja sredstava fondova Europske unije za provedbu razvojnih i ostalih projekata.