KD Kozala i Grad Rijeka ulažu značajna sredstva u gradska groblja, na kojima je u četiri godine izgrađeno preko tisuću grobnih mjesta.

Naime, od početka 2017. do kraja 2020. godine izgrađeno je i klesarski uređeno 1.026 ukopnih grobnih mjesta, od čega 918 na Centralnom gradskom groblju Drenova i 108 na groblju Kozala.

Najviše je ukopnih mjesta izgrađeno je u protekle dvije godine na Centralnom gradskom groblju Drenova. Tako su 2019. godine završeni radovi na pripremi terena i izgradnji novog drugog kompleksa „spirale“ na polju G9 s ukupno 566 novih grobnih mjesta od čega 432 niše, 118 pretinaca i 16 grobnica, a 2020. godine završeni su i radovi na izgradnji novog grobnog polja G10 s ukupno 122 grobnice. Ovaj veliki projekt vrijedan je 14.684.820 kn, s time da je u konačni iznos uključena i izgradnja dodatnih grobnica na polju G10.

Dograđena Aleja ima 104 grobna mjesta

Dograđena Aleja ima 104 grobna mjesta

Proširena Aleja hrvatskih branitelja

Grad Rijeka jedan je od prvih gradova u Hrvatskoj koji je na Centralnom gradskom groblju Drenova još 1991. godine izdvojio dio groblja namijenjen Aleji hrvatskih branitelja s ukupno 180 grobnih mjesta, u kojima su sahrane vršene u od 1991. do 2017. godine. Grad Rijeka je Aleju uredio znatno prije nego što je Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata iz 2017. godine gradove i općine obvezao da osiguraju dijelove groblja, odnosno aleje za pokop branitelja.

Kako izgrađena grobna mjesta po svom obimu nisu bila dovoljna, pristupilo se proširenju Aleje. Dovršetkom I. faze proširenja Aleje hrvatskih branitelja na grobnom polju F3, u neposrednoj  blizini postojeće Aleje i Polja sjećanja, izgrađena su 104 grobna mjesta raspoređena u četiri ukopna bloka od kojih svaki sadrži 26 grobnih mjesta, a klesarski je uređena prva baterija s 13 grobnih mjesta. Kako bi se omogućila pješačka komunikacija između postojećeg i novog dijela Aleje, na jugozapadnom djelu Aleje izvedeno je i pristupno stepenište. Ukupna vrijednost radova iznosi 716.181,50 kn.

Otvaranje mezara na Gradskom groblju Drenova

Otvaranje mezara na Gradskom groblju Drenova

Uređenje Polja sjećanja za posipanje pepela i spomen-kosturnica za pokojnike islamske vjeroispovijesti

Na Centralnom gradskom groblju Drenova u 2018. godini izgrađena je i uređena spomen-kosturnica za posmrtne ostatke pokojnika islamske vjeroispovijesti. Zajednički mezar s nišanima namijenjena je  zbrinjavanju posmrtnih ostataka pokojnika koji su bili sahranjeni na općem polju na groblju Drenova. Ovaj projekt financirala je Islamska zajednica, a arhitektonsko rješenje zdanja, koje se nalazi u blizini centralnog križa na groblju Drenova, izradio je Mesud Bužimkić.

Od 2017. godine na Centralnom gradskom groblju Drenova Riječanima je omogućeno da se od svojih najmilijih oproste posipanjem pepela. Naime, u blizini ulaza u groblje i Aleje branitelja iz Domovinskog rata izgrađeno je i uređeno spomen-obilježje – Polje sjećanja namijenjeno prosipanju pepela pokojnika.

Prostor za prosipanje pepela s posmrtnim ostacima pokojnika

Prostor za prosipanje pepela s posmrtnim ostacima pokojnika

Prostor je uređen s tri šesterokutna polja u čijim se rubnim dijelovima vrši prosipanje – polaganje pepela, a u sredini je postavljena krnja piramida kao simbol prekinutog života s natpisom „pokoj im vječni“ s uređenim prostorom za paljenje svijeća. Projekt u vrijednosti od 168.800 kn financirala je KD Kozala.

(foto: CGG Drenova ili prostor za posipanje pepela)

Kontinuirano ulaganje u održavanje groblja

Uz sredstva koja se ulažu u izgradnju novih grobnih mjesta, kontinuirano se ulaže u održavanje groblja. Tako je od početka 2017. do kraja 2020. godine u investicijsko i tekuće održavanje na gradskim grobljima: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Zamet, Sveti Kuzam, Draga, Donja Drenova i Gornja Drenova uloženo 11.140.777  kn.

Od 2017. do 2020. godine izvršene su sanacije zgrada mrtvačnica na grobljima Gornja Drenova, Sveti Kuzam, sanacija asfaltnih površina opločavanjem betonskim tlačnim pločama na grobljima Kozala i Trsat, sanacije vodovodne mreže groblja Kozala, Trsat i Zamet, sanacije stepeništa i postava rukohvata za olakšano kretanje posjetitelja groblja, uređenje i prilagodba sanitarnih čvorova osobama s invaliditetom na grobljima Sveti Kuzam, Zamet i CGG Drenova, postava klupa za odmor, a na svim grobljima omogućeno je selektivno prikupljanje otpada

Groblje Kozala

Groblje Kozala

Briga o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara na grobljima

Grad Rijeka kontinuirano sredstvima spomeničke rente sufinancira provedbu zaštitnih radova na očuvanju spomeničke baštine groblja Kozala i Trsat koje provodi KD Kozala. Iz proračunskih sredstava Grada Rijeke na ime zaštite kulturnih dobara groblja Kozala i Trsat izdvojeno je 295.000 kuna.

Za grobna mjesta unutar zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina groblja Kozala i Trsat omogućeno je sufinanciranje projekata sanacije. Grad Rijeka od 2016. godine sufinancira obnove grobnih mjesta kako bi se povećala spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnog grobnog mjesta već i cjeline groblja, ali i pridonijelo podizanju svijesti građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerare.

Park uspomena KD Kozala

Park uspomena KD Kozala

Digitalizacija usluga KD Kozala

S ciljem povećanja vidljivosti gradskih groblja i rada KD Kozala, 2018. godine izrađena je nova internet stranica koja posjetiteljima osim osnovnih informacija pruža i mogućnosti pretraživanja putem Tražilice pokojnika s ortofoto prikazom lokacije grobnog mjesta. Potpune informacije sa oznakom grobnog mjesta odnose se na pokojnike sahranjene od 2000. godine do danas.

Ponuđeni su i sadržaji koji pružaju novi doživljaj groblja putem poveznica na stranice Parka uspomena, kao međunarodnog projekta u okviru ASCE – udruženja značajnih groblja Europe čiji je KD Kozala član od 2004. godine.

Implementirane su digitalna mobilna aplikacija AR-Tour aplikacija, kao VR – virtualna šetnja koje posjetiteljima groblja i turistima omogućavaju i samostalno istraživanje i upoznavanje s baštinom groblja, značajnim spomenicima i spomen obilježjima groblja Kozala, Trsat i CGG Drenova.