Gradsko vijeće Grada Rijeke jednoglasno je usvojilo DPU športsko-rekreacijskog područja Kantrida, čime je otvoren put za realizaciju izgradnje kopleksa bazena, za Rijeku i riječke sportaše izuzetno značajnog športskog objekta. Usvojeno je i Izvješće o izvršenju proračuna za 2003. godinu, a za ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti imenovan je Branko Franceschi iz Zagreba.

Gradsko je vijeće nakon aktualnog sata razriješilo člana Poglavarstva zaduženog za zdravstvo i socijalnu skrb, mr. Željka Jovanovića te na njegovo mjesto imenovalo dr. Romanu Jerković.

Romana Jerković nova članica Poglavarstva

Romana Jerković nova članica Poglavarstva

Za ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti imenovan Branko Franceschi

Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti izazvao je dugu raspravu koja je na trenutke imala karakteristike ksenofobičnosti, zatvaranja u granice lokalne sredine i otvorenog iskazivanja otpora prema prijedlogu Upravnog vijeća Muzeja. Pojedini vijećnici smatrali su da je pri predlaganju kandidata trebalo odabrati nekoga tko je iz Rijeke, a ne nekoga tko nije upoznat sa situacijom u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti, u kojem “vladaju loši međuljudski odnosi”, kako su neki od vijećnika tvrdili. Za klub HDZ-HKDU tu se radilo o nekoj vrsti čudnog posla u kojem su predlagači iznenada promijenili stav u odnosu na prethodni stav koj je bio usvojen prilikom prethodnog natječaja koji je bio ponovljen iz proceduralnih razloga. Klub HNS-PGS smatra upitnim rješenje da sada u ustanovu dođe netko sa strane tko ne pozna probleme unutar ustanove. Nadalje pitanje je kako članovi Upravnog vijeća mogu biti kandidati za ravnatelja i pritom još glasovati sami za sebe.
Nevenka Licul Nedoh iz IDF-a smatra da je problem u Upravnim vijećima i nekompetentnosti ljudi koji u njima sjede. Nakon četiri godine mandata ravnatelj odlazi iz ustanove a da nikome nije podnio svoje izvješće o učinjenom.

Vladimiru Bebiću izbor Branka Franceschia govori Riječanima da se ne trebaju školovati jer će njihov posao uzeti ljudi iz drugih sredina, dok će se oni moći zapošljavati u Gnjilanima ili Jajcu, osim toga zaključio je Bebić, Branko Franceschi nema niti uvjete za ravnatelja jer je bio direktor Galerije. Željko Glavan je govorio o kompleksu male sredine u kojoj je uvijek bolji onaj koji dolazi izvana pa se tako ne daje prilika svojim sugrađanima. Glavan je smatrao da su djelatnici Muzeja sami trebali u četiri godine “iskristalizirati” novog ravnatelja.

Na to se sve osvrnuo gradonačelnik Obersnel, koji je naglasio da je Rijeka oduvijek bila poznata kao otvoreni grad pa mu nije jasno otkuda sada zatvaranje u sebe i neprihvaćanje nekog tko nije iz naše sredine. Imam dojam da se u Gradsko vijeće uvukla ksenofobija rekao je Obersnel, tražeći da se raspravlja o stručnosti kandidata, a ne o tome odakle je.

Usvojen DPU športsko-rekreacijskog područja Kantrida – preduvjet za gradnju kompleksa bazena

DPU športsko-rekreacijskog područja Kantrida, usvojen je jednoglasno bez veće rasprave, jedino je vijećnica Nevenka Licul Nedoh (IDF) bila suzdržana. Grad Rijeka će biti investitor, a najvjerojatnije će se raspisati međunarodni natječaj. Predviđeno je da se radovi koji bi počeli ove godine, odmah po dobivanju građevne dozvole, izvode u fazama, dok bi cjelokupni zahvat bio gotov u prvoj polovici 2006.g. Cijena kompleksa iznosit će 17,5 mil eura, a u taj je iznos uključen veliki bazen, mali bazen za neplivače, mali 25 metarski bazen za skokove u vodu, rekonstrukcija postojećeg bazena, garažni objekt sa energanom, uređenja cesta i javnih površina unutar kompleksa.

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu

Gradsko je vijeće prihvatilo Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu s Prijedlogom godišnjeg obračuna Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu te Prijedlog odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2003. godine. Prihvaćeno je i Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2003. Nakon stanke koja je bila određena nakon prihvaćanja Izvješća o izvršenju Proračuna vijećnici opozicije (HDZ) nisu se vratili u vijećnicu, pa je do kraja uredno sjednicu odradilo samo dvadesetak vijećnika.

Direktor Rijekaprometa, Nikola Modrić podnio je izvješće o izgradnji i funkcioniranju sustava automatskog upravljanja prometom u Gradu Rijeci
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke nije izglasan, a prijedlog odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke usvojen je premda u njemu ima nekih nelogičnosti pri određivanju osoba po kojima se može nazvati ulica ili trg, za koje vijećnici smatraju da će ih se moći naknadno bolje odrediti.

Pokretanje postupka kandidiranja Grada Rijeke za Europsku metropolu kulture

Prihvaćen je i Prijedlog sedam vijećnika o pokretanju postupka kandidiranja Grada Rijeke za Europsku metropolu kulture, ali samo načelno, pa će se o njemu raspravljati nakon što članica Poglavarstva zadužena za kulturu i Odjel gradske uprave za kulturu, u suradnji s predlagateljem izrade materijal u kojem će biti jasno utvrđene financijske i prostorne odrednice, nužne za razmatranje i usvajanje materijala na sjednici Gradskog vijeća.