Gradsko vijeće Grada Rijeke prihvatilo je Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2012. kojima je Proračun povećan za iznos od 21.000.000 kuna, te sada iznosi 856.000.000 kuna. Vijeće je prihvatilo Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2011. godinu i prijedlog o ustroju novog upravnog odjela Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom koji će objediniti poslove gospodarenja imovinom.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu

S obzirom na činjenicu da je od donošenja Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu došlo do niza izmjena zakona koje su utjecale na prihodnu i rashodnu stranu proračuna, na prijedlog gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Rijeke prihvatilo je Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2012. kojima je Proračun povećan za iznos od 21.000.000 kuna, odnosno za 2,5% te sada iznosi 856.000.000 kuna.
„Bila bi jako dobra vijest kada bi ovo povećanje bilo rezultat povećanja prihoda u „likvidnom smislu“, no ono je prije svega posljedica zamjene zemljišta prema Ugovoru o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske, Grada Rijeke i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, kojim Grad stječe u vlasništvo nekretnine na kojima se planira izgradnja građevina po modelu poticane stanogradnje na Martinkovcu, Škurinjskom Plasu, kao i zemljište u Dragi. Povećanje je vezano i uz sudjelovanje Grada Rijeke u postupku obveznog preoblikovanja HNK “Rijeka” u sportsko dioničko društvo temeljem Odluke Gradskog vijeća iz rujna ove godine. Rebalansom su planirani izdaci za dionice temeljnog kapitala budućeg sportskog dioničkog društva, ali i prihodi od ustupljenog prava korištenja Sportsko rekreacijskog centra “Kantrida”, pojasnio je gradonačelnik.
„Kada se govori o prihodima, prvi put se nakon četiri godine osjeća povećanje prihoda od poreza na dohodak, kao glavnog prihoda lokalne samouprave, što ukazuje na to da je ova Vlada pokazala razumijevanje za lokalnu samoupravu te da su izmjene porezne politike vezane uz porez na dohodak pozitivno djelovale na ostvarenje prihoda“.

Rebalansom je prihod poslovanja povećan za 12.721.900 kuna, prihod od prodaje nefinancijske imovine za 8.877.000 kuna, dok su primici od financijske imovine i zaduživanja smanjeni za 598.900 kuna. Ukupni rashodi i izdaci proračuna povećani su za 21.000.000 kuna ili za 2,5% te su uravnoteženi s prihodnom stranom proračuna. Ukupno povećanje rashoda proračuna također je najvećim dijelom posljedica planiranja rashoda za nabavu zemljišta temeljem navedenog Ugovora o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske, Grada Rijeke i Kliničkog bolničkog centra Rijeka u iznosu od 25,9 mil. kuna te rashoda za sudjelovanje Grada u obveznom preoblikovanju HNK “Rijeka” u sportsko dioničko društvo u iznosu od 8,0 mil. kuna, koji nisu bili planirani Proračunom za 2012. godinu. Kako je pojasnio gradonačelnik Obersnel, rashodi su povećani zbog povećanja PDV-a, povećanja cijene energenata i povećanja korisnika socijalnih programa. Rashodi za zaposlene su smanjeni jer nema novog zapošljavanja u gradskoj upravi. Najveće povećanje rashoda odnosi se na naknade građanima i kućanstvima, odnosno dodatna sredstva koja je potrebno osigurati radi usklađenja sa novom gradskom Odlukom o socijalnoj skrbi. Gradonačelnik je kazao da je ovo povećanje najvećim dijelom rezultat činjenice da se kroz poslovne knjige moraju uknjižiti navedene zamjene nekretnina te provesti transakcije vezane uz preoblikovanje HNK Rijeka.

Rasprava vijećnika oporbe svela se na tvrdnju o manipulaciji podacima u proračunu i obmanjivanju javnosti. Tako je Hrvoje Burić (Klub HDZ-a) kazao da je „sve divno i krasno, ali da gradonačelnik obmanjuje javnost i vijećnike, odgađaju se otplate kredita i ne plaćaju se obveze prema trgovačkim i komunalnim društvima. Subvencije Autotroleju iznose preko 28 mil. kuna, a one malim i srednjim poduzetnicima samo 68.000,00 kuna, što dovoljno govori o moralu i etici gradonačelnika“, kazao je Burić te zaključio kako očekuje da gradonačelnik na idućoj sjednici donese mjere za pokriće manjka prihoda, jer je doveo u pitanje poslovanje Grada, te pitao gradonačelnika koliko će biti deficit za 2012.g.

Ljiljana Mihić i Ana Komparić Devčić (SDP), smatraju da kolege iz HDZ-a zaboravljaju kako je Grad svojedobno tražio suglasnost za zaduženje za gradnju sportskih objekata, što je HDZ-ova Vlada odbila, pa su se morala nalaziti drugačija rješenja. Vijećnici HDZ-a obmanjuju javnost i zaboravljaju da je ondašnja Vlada dala suglasnost Splitu, Zagrebu i Osijeku za gradnju dvorana, za koje Vlada sada otplaćuje rate. Danko Švorinić, (Lista – RI) je ustvrdio da se „Proračun se približava propasti, a dugovi i proračunske rupe se pokušavaju pokriti kratkoročnim kreditima, dok je zaduženje Grada 1,4 milijardi kuna.“ Tomislava Zečević Pedić, (HDZ) je zaključila da je HDZ protiv Rebalansa jer su već pri donošenju proračuna ukazivali na nedovoljno dobro planiranje stavki, posebice na poziciji socijale, kulture i sporta, te zaključila da se iz godine u godinu previše sredstava daje Zavodu za informatičku djelatnost. Tea Čaljkušić Mance (HDZ) smatra da je u Gradskoj upravi problematično dobro planiranje i priprema te da bi Grad trebao imati dovoljno stručnih ljudi da napravi planove, a ne da uzima vanjske partnere te pitala kolike svote novca odlaze u vjetar zbog nerealnog planiranja.

Odgovarajući vijećnicima HDZ-a gradonačelnik Obersnel je naglasio da su zaboravili kako su njihovi političari, na čelu sa Ivom Sanaderom i Jadrankom Kosor, kojih se sada odriču, bili na vlasti kada je Vlada donosila projekcije proračuna po kojima su se morali krojiti lokalni proračuni. Obersnel je kazao da ne zna niti jednu banku koja bi kratkoročnim pozajmicama rješavala dug od 1,4 milijarde kuna, kao što ne zna ni gdje je taj dug. “Što se tiče kredita po kojima se financiraju projekti, sve ide svojim planiranim tijekom i sva komunalna društva realiziraju svoje projekte prema zacrtanim planovima. KD Autotrolej se subvencionira na način kako što se to radi u svim drugim gradovima u RH i drugim gradovima u Europi. Unatoč tome KD Autotrolej nabavlja nove autobuse i time će se nastaviti“, kazao je gradonačelnik te zaključio da katastrofične najave vijećnika oporbe, sluša već godinama, no one se ne ostvaruju. “Jedine obveze koje Grad Rijeka preuzeo su one prema Rijekasportu i Rijeka prometu kroz izdavanje korporativnih obveznica, jer nam, kada su kamate bile najniženije, nije bilo dozvoljeno zaduživanje putem kredita, a tada ni HBOR nije htio sufinancirati ovakve projekte.

Izvješće o nalazu Revizije za 2011.g.

Vojko Obersnel i Miroslav Matešić

Vojko Obersnel i Miroslav Matešić

Osvrćući se na nalaz Državne revizije gradonačelnik je rekao da se ni ove godine ne radi o ničem novom. „Revizija je ovaj put otišla korak dalje i počela se baviti stvarima kojima se ne bi trebala baviti te revolucionarno otkriva neke nove stvari. Revizija tvrdi da se Grad zadužio bez suglasnosti Vlade. Ta primjedba ne stoji jer se Grad nije zadužio, pa nije trebao ni tražiti suglasnost Vlade. Riječ je o davanju garancije, a ne jamstva, i preuzimanju dijela obaveza, u smislu preuzimanja dijela otplate kredita komunalnih i trgovačkih društava o čemu je Ministarstvo financija kontinuirano izvještavano. Ne vidim što je motiviralo Reviziju da konstatira činjenicu koja ne stoji. Što se tiče primjedbi na nenamjensko trošenje, radi se o problemu koji tišti sve jedinice lokalne samouprave, jer je dio prihoda definiran namjenski, a kada se proračunom definiraju prioriteti, umjesto primjerice rezanja trave ili uređenja parkova, radije ćemo dati prioritet subvencioniranju dječjeg vrtića ili socijalnih programa. Nadam se da će se to izmijeniti ukidanjem komunalne naknade, jer će porez na nekretnine postat opći prihod pa će se moći koristiti sukladno odlukama Gradsko vijeća. Također ne stoji ni primjedba o održavanju nerazvrstanih cesta i Rijeka prometu. Ako Hrvatske ceste mogu održavati prometnice tako da za to angažiraju nekog drugog, a zakon izrijekom ne kaže da se to smije, odnosno ne smije, ne vidim zašto to ne bi radili i drugi”.
Slična je priča i na primjedbe o javnoj nabavi gdje se smatra da su neki postupci trebali biti obavljeni po javnoj nabavi, a mi smo ih provodili po zakonu o komunalnom gospodarstvu jer se tiču javne rasvjete, održavanju igrališta i sl. Taj se nalaz ponavlja se već godinama, a da do sada ni jedna institucija nije poduzela nikakve korake, ni prema Gradu Rijeci niti prema drugim jedinicama lokalne samouprave, kazao je gradonačelnik.
“Novost je primjedba da u programu Javnih potreba u sportu nisu utvrđeni cjeloviti sustav mjerila i kriteriji raspodjele novaca, što je totalna glupost jer zakon određuje da je to obaveza Riječkog športskog saveza (RŠS). Mi ne određujemo ni kriterije niti iznose, nego usvajamo odluku o iznosu sredstava namijenjenih sportu, a zadaća RŠS je da putem skupštine ta sredstva raspoređuje prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Jednako tako smiješna je i primjedba da nema elaborata nabave i najma službenih automobila. Nema niti jednog propisa koji određuje takvu obavezu, no mi smo analizu isplativosti ipak proveli i odlučili se za najpovoljniju varijantu. Sve su računice pokazale da smo kroz model najma ostvarili određene uštede”.

Gradonačelnik je naglasio da je od svih subjekata obuhvaćenih revizijom u Hrvatskoj, samo 18 dobilo bezuvjetno mišljenje, čak 266 je dobilo uvjetno, a nepovoljno samo jedna jedinica lokalne samouprave. Među subjektima koji su dobili uvjetno mišljenje su sva ministarstva i Vladine agencije. Što se tiče utvrđenog manjka ukupnih prihoda, njega imaju gotovo svi gradovi, i to znatno više od Rijeke, koja ima samo 11%, dok se kod drugih gradova taj iznos u prosjeku kreće od 20% do 40 %. Sva lokalna samouprava ima problema s prihodima jer su joj godinama nametane obaveze, a smanjivani prihodi. Razina prihoda je pala zbog opće krize u Hrvatskoj. Prije par godina proračun je bio milijardu kuna kada su u njega bili uključeni prihodi od kredita, sada je manji za taj iznos kredita. Obaveze se servisiraju redovito, imamo povremene probleme s likvidnošću ali ih prevladavamo, kao i svi drugi. Da smo 2007.g. znali kakvo je stanje, pitanje je da li bi se pokrenuli baš svi projekti na način na koji su pokrenuti. No tada nas je Vlada uvjeravala da je situacija u redu i da će BDP rasti”, zaključio je gradonačelnik.

Hrvoje Burić (HDZ) je u raspravi pitao gradonačelnika, gdje je utrošeno 145 milijuna kuna deficita proračuna. Po njemu, gradonačelnik je zamaglio i prikrio činjenično stanje u kojemu se Grad nalazi, a ukupni deficit Grada uključujući izvanbilančne zapisi iznosi preko 1,4 milijarde kuna i Grad ne može izvršavati svoje obaveze prema dobavljačima. Burić je kazao da je samo za kamate u 2011. Grad dao 36 milijuna kuna. Gradonačelnik ne zna povećati prihode, proračun pada a obveze su sve veće i veće. Posljedica je da ćemo se samo i dalje zaduživati i jednog dana samo plaćati kamate. Treba već jednom podvući crtu”, ustvrdio je Burić. Tomislava Zečević Pedić (HDZ) je kazala da ju zabrinjava to što Grad Rijeka ne shvaća savjete, broj propusta iz godine u godinu je sve veći, pa bi po njoj konačno već netko morao odgovarati.

Danko Švorinić (Lista – Ri) je kazao da je Izvješće porazno jer se ponavlja godinama, a da se ništa ne mijenja jer nema sankcija. Švornić tvrdi da su oni već prošle godine podnijeli prijavu protiv gradonačelnika, no ništa se nije dogodilo, dok se primjerice za sličnu prijavu u Splitu postupa.
Lidija Flas (SDP) odbacila je navode vijećnika HDZ-a da se gradonačelnik neodgovorno ponaša prema imovini jer je vrijednost gradske imovine u prošloj godini povećana za 454 milijuna kuna. Flas je kazala da bi manjak prihoda bio beznačajan da je Grad uspio naplatiti nenaplaćena potraživanja koja su u dvije godine narasla na 154 mil kuna, no to je problem sporosti institucija.
Ernest Cukrov (ARS) je oštro odgovorio vijećniku Buriću da je njegovo pravo da manipulira podacima, no revizija nema pravo procjenjivati hoće li Grad moći realizirati svoje projekte u narednim godinama, jer ne postoji nitko na svijetu tko bi mogao reći kako će se, s obzirom na gospodarsku situaciju i kada državni aparat sporom birokracijom otežava realizaciju, stvari sutra odvijati.

Novo ustrojstvo upravnih tijela Grada Rijeke

Gradsko vijece studeni 2013.

Ustrojen Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom novi je upravni odjel Grada Rijeke, ustrojen radi objedinjavanja poslova gospodarenja imovinom. “Najvažnija promjena je ustroj novog Odjela koji će preuzeti upravljanje svom imovinom Grada Rijeke, osim zemljištem, o čemu će i dalje brigu voditi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Ova Odluka indirektno mijenja nadležnost i djelokrug rada gotovo svih odjela gradske uprave. Novi Odjel imat će četiri direkcije, a shodno tome slične direkcije u Odjelu za Poduzetništvo i Komunalni sustav bit će ukinute. Praksa ukazuje na potrebu za objedinjeno upravljanje imovinom jer je obuhvat rada poslova Odjela za komunalni sustav postao prevelik, a promjene u gospodarskom okruženju nameću nužnost racionalnijeg i učinkovitijeg gospodarenja objektima javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada. Poslove u novom Odjelu će obavljati zaposlenici koji su do sada radili na tim poslovima i neće biti novog zapošljavanja. Mijenjaju se još neke druge odredbe i nazivi direkcija u pojedinim odjelima, a novi ustroj bi trebao zaživjeti 1. siječnja iduće godine”, kazao je Obersnel.

Izmjene i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu

Raspravljajući o Prijedlogu izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu vijećnik Nikola Ivaniš je pitao što se događa s brodom Galeb, te zašto su lučke dizalice skinute iz plana raspodjele. Gradonačelnik Obersnel je odgovorio da je brod Galeb kulturno dobro RH i postoje obveze za njegovu zaštitu. „Koliko god je to dobar argument, priprema realizacije onog što će se s brodom dogoditi košta. Uz troškove veza broda kao i hitnog održavanja, dio troškova odnosi se i na izradu razne dokumentacije koju je potrebno izraditi da bi se došlo do natječaja za koncesiju. Onaj tko dobije koncesiju brod će urediti osposobiti za plovidbu i obnoviti sukladno konzervatorskom elaboratu. Jedan od uvjeta će biti da brod određeno vrijeme provede u riječkoj luci i bude dostupan građanima kao muzej. Ukoliko to ne uspije, pretvorit ćemo ga u muzejski objekt sa sadržajima koji odgovaraju spomeničkoj baštini“, kazao je gradonačelnik.

Održavanje 3. Europskih sveučilišnih igara u Rijeci

Gradsko vijeće donijelo je odluku o davanju suglasnosti na održavanje 3. Europskih sveučilišnih igara u gradu Rijeci te odluku o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala Hrvatskog nogometnog kluba “Rijeka” u prvom krugu. Prihvaćena je i informacija o aktivnostima na realizaciji izgradnje komunalne infrastrukture za Radnu zonu Bodulovo te odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Tehnološko-inovacijski centar d.o.o. Rijeka kao i odluka o određivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Gradsko vijeće dalo je suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg doma “Tić” Rijeka, izmjene i dopune statuta osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka, izmjene Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja te izmjene Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. Donesene su odluke o davanju suglasnosti na održavanje 3. Europskih sveučilišnih igara u gradu Rijeci te upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala Hrvatskog nogometnog kluba “Rijeka” u prvom krugu. Prihvaćena je i informacija o aktivnostima na realizaciji izgradnje komunalne infrastrukture za Radnu zonu Bodulovo te odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Tehnološko-inovacijski centar d.o.o. Rijeka, kao i odluka o određivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi.

Danko Švorinić i Predrag Blečić

Danko Švorinić i Predrag Blečić

Gradsko vijeće također je dalo suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg doma “Tić” Rijeka, izmjene i dopune statuta osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka, izmjene Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja te izmjene Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke.

Gradsko vijeće razriješilo je Dašu Drndić dužnosti članice Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke, na osobni zahtjev te usvojilo izmjene Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina.

Mario Kajapi ponovno ravnatelj „Doma mladih“

Gradsko vijeće je na prijedlog Upravnog vijeća „Doma mladih“ imenovalo Marija Kajapija za ravnatelja te ustanove za predstojeće četverogodišnje razdoblje