Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine te donijelo Odluku o davanju koncesije za plažu Ploče. Također Vijeće je dalo suglasnost na predloženi model realizacije izgradnje Dječjeg vrtića na Pehlinu vrijedan 25 milijuna kuna.

Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2012.

U svom izvješću gradonačelnik Obersnel je sažeo sve ono što je u razdoblju srpanj-prosinac 2012. učinjeno na realizaciji razvojnih projekata vezanih uz konkurentnost riječke luke te pripremu i unapređenja Riječkog prometnog pravca, kao i provedbu projekata s ciljem uređenja i otvaranja lučkog područja za građane. Govorio je i o programima mjera poticanja razvoja poduzetništva, izdvojivši netom pokrenuti projekt Start-up inkubator te naglasio da su krenuli i pripremni radovi na izgradnji komunalne infrastrukture Radne zone Bodulovo. Obersnel se u izvješću osvrnuo na provođenje Odluke o socijalnoj skrbi, financiranje projekata i programa 15 klubova umirovljenika i starijih osoba, financiranje jednog tima palijativne skrbi koji djeluje u sklopu Doma zdravlja Primorsko-goranske županije te financiranje ustanove za palijativnu zdravstvenu skrb Hospicij „Marija Krucifiksa Kozulić.

Gradonačelnik je također spomenuo i unaprjeđenje zdravstvene zaštite sportaša otvaranjem Sportske ambulante, u sklopu Doma zdravlja PGŽ, a koja će započeti s radom u prvoj polovini 2013., te izvijestio o tome što je poduzeto vezano uz provođenje zakona o legalizaciji bespravnih građevina. Spomenut je i Kompleks Zapadna Žabica gdje je u tijeku priprema za izradu studije društveno-ekonomske opravdanosti financiranja ovog projekta iz EU-fondova, a iznio je podatke o radovima na komunalnoj infrastrukturi, kanalizaciji, vodovodu, izgradnji novih gradskih prometnica i izgradnji stanova modelom društveno poticane stanogradnje, kao i aktivnostima vezanim uz Centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Gradonačelnik Obersnel je također u svojem Izvješću govorio o privatizaciji Brodograđevne industrije 3 maj, naglasivši da očekuje kako će Europska komisija pozitivno ocijeniti novi program restrukturiranja.

Klub HDZ-a je gradonačelnikovo izvješće odbacio naglasivši da je riječ o uvijek istom izvješću koje šuplje zvoni, navodeći da je vrlo malo onoga što je učinjeno u prošlom mandatu, poput gradske željeznice, ambulante sportske medicine, ocijenivši da su to samo želje i snovi, bez realizacije. Recesija nije jedino opravdanje, ne ulaže se u poslovne prostore niti uređenje zelenih površina, ne govori se ništa o „buni građana” vezano uz Marišćinu, niti se išta poduzelo na edukaciji vezano uz odvajanje otpada, tvrdila je oporba, pa pa o njima, ovo je izvješće o tome da se nije ništa napravilo, a zašto nije o tome se ne piše. U raspravi su sudjelovali i vijećnici PGS-a i Liste Ri.

34. sjednica Gradskog vijeća 2013.

Izmjene Statuta Grada Rijeke

Gradonačelnik Obersnel je  kazao kako je u reakcijama oporbenih vijećnika iznesen niz netočnih informacija. Kao primjer naveo da je upravo u tijeku natječaj Doma zdravlja za odabir specijaliste sportske medicine koji će raditi u Sportskoj ambulanti. Što se tiče gradske željeznice, još 2003. g., Grad je sa HŽ-om započeo razgovor za realizaciju tog projekta, kada su dogovorena buduća stajališta i izgrađena jedna stanica kod Zagrada.

HŽ zadnjih osam godina, dok je HDZ bio na vlasti nije pokazao nikakav interes, ni za razvoj pruge, niti gradske željeznice.
Prema riječima odgovornih ljudi u HŽ-u, s otvaranjem Zagrebačkog terminala 2017. godine bit će gotova i gradska željeznica. Što se tiče 3. maja, gradonačelnik je rekao da nije sretan načinom na koji se to rješava, jer smo dovedeni pred gotov čin. Još 2009.g, održan je zajednički sastanak Županijskog i Gradskog vijeća i Općinskog vijeća Kraljevice o budućnosti brodogradnje. Tada se upozoravalo na predloženi način privatizacije i prigovaralo na njega. Na toj sjednici, bio je i ministar Polančec, koji je nakon nje otišao u Bruxelles i potpisao ovakav Sporazum. Obersnel je naglasio da nije EU inzistirala da se brodogradilišta moraju privatizirati, već restrukturirati kako bi funkcionirala bez financijskih potpora države. Ukoliko se do 1. srpnja ne riješi privatizacija, brodogradilišta će ići u stečaj. Što se tiče poslova koje 3. maj ugovara, Obersnel je ocijenio da je riječ o dobrim poslovima koji donose prihod, no u upravi brodogradilišta će morati razmišljati o drugačijoj strukturi proizvodnje, jer u našim uvjetima ne može konkurirati brodogradilištima s Dalekog istoka.

Koncesija za plažu Ploče

Vijeće je prihvatilo Odluku o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče. Natječaj će se raspisati, a početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosit će 5 kn/m2, a promjenjivog dijela koncesijske naknade 3% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži. Početni iznos je određen Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, za uređene javne plaže i to bez mogućnosti ograničavanja i naplate ulaza na plažu. Predloženi vremenski rok na koji bi se predmetna koncesija dala iznosi 5 godina.

Model realizacije izgradnje Dječjeg vrtića na Pehlinu

34. sjednica Gradskog vijeća 2013.

Gradsko vijeće dalo suglasnost na predloženi model realizacije izgradnje Dječjeg vrtića na Pehlinu vrijedan 25 milijuna kuna

Vijeće je dalo suglasnost na model realizacije izgradnje Dječjeg vrtića na Pehlinu. S obzirom na velike potrebe za povećanjem prostornog kapaciteta te da je za realizaciju tog projekta riješeno imovinsko pravno stanje, pripremljena projektna dokumentacija, izdana potvrda glavnog projekta, Dječji vrtić Rijeka moći će se zadužiti na iznos od 25 milijuna kuna, sukladno Zakonu o javnoj nabavi za izgradnju Dječjeg vrtića na Pehlinu. Naime. jedini dječji vrtić, Podcentar predškolskog odgoja Pehlin, nalazi se u objektu izgrađenom daleke 1930. godine. Djeluje u 142 m2, može primiti samo djecu vrtićke dobi te sada u njemu boravi 40 djece u 2 skupine. Ukoliko sve bude išlo kako je planirano novi bi vrtić započeo s radom 1. rujna 2014. godine.

Izmjene Statuta Grada Rijeke

Izmjenama statuta gradonačelnik ima ovlaštenja za imenovanje i razrješenje predstavnika Grada Rijeke u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad Rijeka osnivač, koja gradonačelnik ima ovlaštenje osim ako posebnim zakonom nije drugačije utvrđeno. Izmjenama Statuta broj članova Gradskog vijeća sa sadašnja 33 člana povećan na 35 članova, zastupljenost srpske nacionalne manjine u Gradskom vijeću osigurat će se biranjem odgovarajućeg broja pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o lokalnim izborima. Novinu predstavlja i odredba kojom se propisuje novi razlog za raspuštanje predstavničkog tijela. Predstavničko tijelo će se raspustiti ako ne raspiše referendum na prijedlog 20% od ukupnog broja birača u jedinici, pod uvjetom da je prijedlog ispravan. Također predlaže jasnije definiranje javnih priznanja Grada Rijeke kako bi se na prihvatljiviji način rangirala javna priznanja i preciznije definiralo Godišnju nagradu Grada Rijeke i Zlatnu plaketu „Grb Grada Rijeke“.

Promjene Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke i Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. g.

34. sjednica Gradskog vijeća 2013.

Prihvaćene su i izmjene i dopune Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke

Prihvaćene su i izmjene i dopune Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke kojima se uz ostalo smanjuje broj članova vijeća i mijenja način imenovanja članova Vijeća, kao i Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. godinu – Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza. Javne potrebe u sportu za 2013. godinu ukupno zahtijevaju 12,303 milijuna kuna, a aktivnosti koje se financiraju putem RSS-a vrijedne su 11,644 milijuna kuna.

Vijeće je prihvatilo Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Rijeke u 2012. godini kao i prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke za razdoblje 2013. – 2016. godine te imenovalo Stručni tim za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke. S obzirom na to da je došlo do promjena u unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, operativcem Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke imenovan je Željko Šporer, viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje u Odjelu za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka.

Gradsko vijeće je dužnosti potpredsjednika Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke razriješilo mr.sc. Branka Stošića i za potpredsjednicu imenovalo Vesnu Buterin.