Dušan Sekulić (PGS) je postavio pitanje vezano uz izgradnju hotela na području bivšeg Rikarda Benčića. Zanima ga što je s tim projektom, je li investitor odustao ili ima drugih interesenata.
Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je sredinom godine bio raspisan natječaj za investitora za kupovinu zemljišta na koji se javila austrijska tvrtka koja je i dobila natječaj. Trenutno se radi se na izradi projektnog rješenja, a u nekoliko narednih mjeseci će biti potpisan ugovor s preciziranom dinamikom gradnje.

Ivan Ivaniš (SDP) postavio je pitanje vezano uz nabavku novih autobusa na plin i u vezi s tim izgradnju punionice plina. Kako teku radovi i da li će punionica služiti samo Autotroleju.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je sukladno natječaju za nabavku autobusa Autotrolej krenuo u nabavu 11 velikih i 10 malih autobusa, a Energo provodi postupak izgradnje plinske stanice u Baračevoj ulici, gdje je nekada bila plinara. Ideja je da ta plinska stanica ne bude samo u funkciji Autotroleja, nego i u funkciji građana odnosno za osobna i druga vozila koji imaju pogon na plin. Rok za isporuku autobusa je nešto malo produžen zbog dodatnih zahtjeva Autotroleja zbog hladnjaka i drugačijeg brendiranja. Krajnji rok je 2. Travnja, ali vjeruje da će to biti i ranije. Do tada će biti gotova i punionica plina. Trenutno se čekaju kompresori koji dolaze iz Argentine koja ima odlična iskustva s autobusima na plin.

Ana Trošelj (PGS) je pitala može li gradonačelnik Obersnel potvrditi da se ploča na garaži na Klobučarićevom trgu neće srušiti građanima na glavu. Ne zanima ju tko je kriv, već da li postoji opasnost za građane.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je su njegova ovlaštenja ograničena. Riječ je o privatnoj investiciji i nadležnosti građevinske inspekcije koja mora utvrditi je li ploča stabilna. Krajem 2009. je zatražio intervenciju građevne inspekcije kako bi se utvrdilo je li ta ploča opasna ili nije i po tom pitanju zna isto što i ostali. Dio stručnjaka tvrdi da je stabilna a dio da je nestabilna. Na žalost građevinska inspekcija nije poduzela nikakve konkretne mjere, osim što je utvrdila da je uporabna dozvola ishođena prema urednim dokumentima.

Josip Rupčić (HDZ) je pitao u vezi legalizacije bespravno sagrađenih objekata, odnosno kako će se legalizirati bespravni objekti u Mihačevoj dragi, na Rujevici Mario Gennari i Zamet.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako će se postupiti sukladno Zakonu koji jasno određuje što se i gdje može legalizirati, a svaki će se predmet posebno razmotriti sukladno propisima i uputama Ministarstva. Trenutno ima 400 zahtjeva od kojih se najveći dio odnosi na djelomično nezakonite radnje vezane uz gradnju poput građenja van gabarita ili kata više od dozvoljenog.

Danko Švorinić (Lista Ri)
Krajem 9. mjeseca 2012. na sjednici je bila rasprava o Marišćini kada su usvojeni određeni zaključci po kojima je trebalo izgraditi kazete 4 i 5 kao i mini postrojenje za mehaničko-biološku obradu. Pitao je zašto za tu svrhu nema predviđenih sredstava u proračunu 2013., da li će se poštivati odluka Gradskog vijeća po kojoj to mora biti izgrađeno do kraja prosinca 2013. te koliki će biti troškovi naknadnog otkopavanja i obrade privremeno deponiranog smeća.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako u proračunu Grada Rijeke za 2013. tih sredstva nema jer taj posao vodi KD čistoća. Postoji i građevinska dozvola za korištenje nulte faze za privremeno skladištenje otpada, a određeni sustav MBO se prema važećoj građevnoj dozvoli mora napraviti do 31. 12. 2013. Na tome se radi i taj će rok biti ispoštovan. Pravna regulativa nije idealna, ali postoji. Nakon donošenja odluke o lokaciji CZGO Marišćina na kojoj je općina Viškovo dala suglasnost, krenuo je čitav niz sudskih tužbi. Treba biti riješen čitav niz sporova koji su bili pokrenuti vezano uz imovinsku pripremu. Učinjeno je sve što treba sukladno pravnim propisima, a koliko će obrada i zbrinjavanje uskladištenog otpada koštati, moći će reći kada uređaj za MBO bude gotov i kada se odredi tarifna politika za područje cijele PGŽ.

Vuk Prica (SDP) je kazao kako je zadnjih mjeseci bilo puno govora o Start up inkubatoru te pitao kakav je interes za ulazak u Start up i zašto je on ograničen samo na mlađu populaciju.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako Start up će biti gotov do kraja ovog mjeseca, a njegova osnovna namjena je da omogući samozapošljavanje mladih ljudi koji imaju ideju kako razviti vlastiti proizvod, na području Informatičkih djelatnosti i dizajna. Ovaj inkubator moći će koristiti pojedinci, u vremenu od tri do 6 mjeseci, a za to će vrijeme moći provjeriti postoji li za njihovu ideju potreba na tržištu. Dobna granica je baš zbog toga stavljena na 29 godina jer se smatra da su oni iznad 29 godina već riješili svoju egzistenciju.
Ivana Jurčić (SDP) postavila je pitanje vezano uz Radnu zonu Bodulovo jer se mnogi nadaju da će stavljanjem zone u funkciju tamo moći naći zaposlenje. U kojoj je fazi izgradnja i što uopće Grad tamo planira napraviti.
Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je RZ Bodulovo već dugo u planovima Grada. Realizacija zone je ovisila o Hrvatskim vodama, jer je tamo bila predviđena brana na Škurinjskom potoku koja je trebala spriječiti vode da ne poplave, a što je bio preduvjet za realizaciju. Hrvatske vode su taj projekt započele tek prošle godine, kada je istovremeno u realizaciju krenuo i Grad. Sada se to područje jednim dijelom nasipava materijalom koji se kopa na lokaciji nove garaže Rijeka prometa te s oko 120.000 m² materijala s gradnje ceste prema Križišću. S državom se pregovara o još 110.000 m² i u tom bi kontekstu do kraja 9. mjeseca trebali biti gotovi zemljani radovi, kada će se započeti s komunalnim opremanjem područja nakon čega će ono biti ponuđen investitorima. Jedan dio će biti ponuđen korisnicima inkubatora na Pehlinu, a razmišlja se da se tamo preseli dio aktivnosti Porina.
Šime Jagičić (HNS) je postavio pitanje vezano uz trasu ceste Sv. Kuzam – Križišće jer se tamo već nekoliko mjeseci ne radi ništa. Premda ta cesta nije u nadležnosti Grada, važna je za Grad pa pita ima li gradonačelnik informaciju o tome. Za da je to područje grada Bakra i Kraljevice, no interesira ga da li možda gradonačelnik zna nešto više jer ne bi volio da ta cesta doživi sudbinu ceste D404.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako nema puno informacija o radovima na toj cesti, ali zastoj je nastao zbog toga što je tvrtka Konstruktor koja je odabrana kao izvođač dospjela u probleme i ide u stečaj. Hrvatske ceste su reagirale i odabrale drugu tvrtku Viadukt. Na žalost propisi onemogućuju brzo rješavanje, ukoliko se izvođač dobrovoljno ne želi povući s gradilišta. Konstruktor ne dopušta ulazak na gradilište. Zbog toga je ugrožen rok dovršetka.
Sanda Krpan (SDP) je kazala da se tijekom prošle godine govorilo o kulturnoj strategiji Grada Rijeke. Pitala je što je učinjeno na Strategiji i dokle se došlo s njenom izradom.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je Kulturna strategija u izradi. Do kraja ovog mjesec će biti otvorena rasprava o prvom draftu strategije. S obzirom na namjeru da se istakne kandidatura Rijeke za grad kulture, a jedan od preduvjeta za to je i postojanje strategije, vjeruje da će na jednoj o sjednica Gradskog vijeća, još u ovom mandatu raspravljati o tome.
Predrag Blečić (Lista Ri) je podsjetio da je 30. siječnja 2013. kamion srušio most na Škurinju kod OŠ Ivana Zajca. Prošlo je već 15 dana a ništa se na sanaciji mosta nije napravilo. Zašto sanacija nije pokrenuta s obzirom na to da postoji velika opasnost za djecu.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako su sve službe izašle na teren čim se dogodila nesreća. Cesta je osposobljena za promet ali sanacija ne ide lako, jer se na žalost ne može napraviti hitna intervencija, već se mora izraditi projekt sanacije i raspisati natječaj. Potrebno je provjeriti statiku potpornjaka i napraviti projekt sanacije. Obersnel je kazao kako vjeruje da će sve biti gotovo u narednih mjesec i pol dana. U međuvremenu otvoren je privremeni pješački prijelaz koji osigurava siguran prijelaz djece.

Ivan Bogdanić (HDZ) je postavio pitanje vezano uz komunalnu infrastrukturu. Interesira ga kada i koliko će se graditi instalacije vodovoda, oborinskih voda, kanalizacija i plinske instalacije na Pehlinu. Traži pisani odgovor.

Mate Tomljanović (HNS) je postavio pitanje vezano uz zonu bivšeg Instalatera. Prema projektu, tamo je između ostalog predviđena izgradnja novog vrtića i nova parkirna mjesta koja su jako potrebna za područje Rastočina. Ne zna što je s time i pita ima li gradonačelnik saznanja.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je to zemljište kupila tvrtka Ekoplan s namjerom da tamo razvije stambenu izgradnju u 4 objekta. U postupku donošenja planske dokumentacije postignut je s njima sporazum da se tamo izgradi vrtić koji bi zamijenio vrtić na Rastočinama koji je nesretno smješten. Na žalost, s jedne strane zbog pada interesa za stambenu gradnju i poslovnih poteškoća u koje je zapao Ekoplan, a s obzirom da je zemljište u njihovu vlasništvu, grad ne može poduzeti ništa i taj je projekt sada na čekanju.

Valter Volk (SDP) je postavio pitanje vezano uz Znanstveno tehnološki park kod 3.maja. Pitao je je li se operativno išta poduzelo i koja bi bila uloga tog novog Znanstvenog parka.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako se u suradnji sa sveučilištem već neko vrijeme traži lokacija za novi Znanstveni park, s obzirom na to da je postojeći veoma uspješan, ali raspolaže s premalim prostorom. Većina velikih gradova u okruženju razvija tehnološke parkove s ciljem privlačenja investitora i novih tehnologija pri čemu bi se koristilo lokalne stručnjake. Kao najizglednija lokacija pokazalo se područje na Kantridi neposredno iznad 3. maja na površini od 35.000 m² gdje bi se moglo izgraditi do 60.000 m² korisne površine. U ovom trenutku se rješavaju imovinsko pravni poslovi, a vlasnici zemljišta su dijelom, Grad Rijeka, 3. Maj, Država i privatnici. Projekt će se pripremiti za financiranje iz strukturnih fondova EU

Oskar Skerbec (IDS) je pohvalio uređenje nogometnog igrališta na Podmurvicama koje se temeljito uređuje. Pitao je kakva je sudbina Omladinskog igrališta i da li se planira njegovo uređenje i u kojem obimu.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako se igralište Podmurvice uređuje u sporazumu sa NK Rijeka koji je preuzeo obvezu postavljanja nove umjetne trave, a Grad Rijeka pripremu radova. U planu je i promjena trave na Omladinskom igralištu gdje će investitori biti Rijeka sport i Grad Rijeka, a vjeruje da će tamo radovi krenuti još ove godine.

Hrvoje Burić (HDZ) je postavio pitan je vezano uz kupnju mjesečnih karata pri čemu Autotrolej ne izdaje račune sa identifikacijskim kodom. Pitao je da li se zakon o fiskalizaciji odnosi na KD Autotrolej ili ne.

Direktor Autotroleja Željko Smojver je odgovorio kako su temeljem Zakona o Fiskalizaciji, javni gradski prijevoz, odnosno kupnja mjesečnih karti izuzete od odredbi zakona o Fiskalizaciji.

Marko Filipović (SDP) je postavio pitanje dovršetka ceste Rujevica –Marinići. Ta je cesta važna za grad Rijeku i izgradnju CZGO Marišćina pa je pitao u kakvom su stanju radovi.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je sukladno sporazumu sa PGŽ, Grad Rijeka osigurao sredstva i krenuo u izgradnju dionice koja prolazi od čvora Rujevica do granice grada Rijeke na području Marinića. Ostao je još 1,5 km koji će biti gotov do kraja ovog mjeseca od čvora Hosti prema sjeveru, no on na žalost neće biti u funkciji dok se ne izgradi nastavak ceste prema Viškovu i Marišćini, Hrvatske ceste imaju upravo u ovom trenutku otvoren natječaj za izvođača radova, a cesta bi trebala biti gotova prije puštanja u rad CZGO Marišćina.

Nikola Ivaniš (PGS) je komentirao da je rotor na Zametu bitno poboljšao promet na tom dijelu grada. Postavio je pitanje za područje Srdoča, odnosno što se čini u sektoru prometa i nastojanja da se naselje Srdoči prometno deblokira. Tamo su ulice jako uske, a sva su postojeća prometna rješenja jako loša pa je pitao da li se uopće radi na rješavanju tog problema.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je ta cesta do nedavno bila državna cesta. Izmjenom zakona ta je cesta postala nerazvrstana i o njoj od 1. siječnja brigu vodi grad. Sa Hrvatskim cestama se pokušavao već ranije napraviti sporazum za Rotor, a čak je izrađen i projekt rotora. Inače rotor dijelom ulazi u privatni posjed jedne osobe koja ne želi prodati svoje zemljište, pa je pokrenut postupak izvlaštenja koji će na žalost potrajati. Ukoliko se ne uspije u kratkom roku riješiti problem vlasništva, ići će se na rotor manjih dimenzija od planiranog, koji bi se izvodio u gabaritima ceste, ali bi omogućio dovoljan protok vozila i bio bi, dok se ne riješe imovinski poslovi, puno bolje rješenje nego što je sada. U radove će se krenuti vrlo brzo.