Gradskom vijeću upućen je prijedlog detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu.

Detaljan plan koji će se projekti i programi financirati u 2020. godini sastavljen je na temelju rezultata javnog poziva, raspisanog na temelju okvirnog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020. godinu.

Stručno povjerenstvo predložilo je da se ukupno 1,36 milijuna kuna osiguranih sredstava raspodjeli na 85 projekata odnosno programa podnesenih od strane 54 prijavitelja.

Najviše sredstava, 1,04 milijuna kuna osigurano je u sklopu prioritenog područja „Obrazovanje građana u području tehničke kulture“, a financirat će se 59 projekata s iznosima od dvije do 150 tisuća kuna. Za prioritetno područje „Promocija tehničke kulture“ osigurano je ukupno 170 tisuća kuna, raspodijeljenih na 13 projekata, koji će dobiti od tisuću do 100 tisuća kuna.  Ukupno 150 tisuća kuna osigurano je za „Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi“, a 13 projekata dobit će od tisuću do 45 tisuća kuna.

Predlaže se da detaljni plan raspodjele sadrži, i daljnju raspodjelu sredstava koja nisu bila obuhvaćena javnim pozivom. Tako bi se programu tehničke radionice Zajednice tehničke kulture Rijeka izravno dodijelilo 150 tisuća kuna, budući da jedini mogu provesti taj program. Također, unutar istog prioritetnog područja „Obrazovanje građana u području tehničke kulture“ pet tisuća kuna planira se namijeniti za pokriće neplaniranih troškova za programe/projekte tijekom 2020. godine.

Unutar aktivnosti „Funkcioniranje sustava tehničke kulture“ predlaže se raspodjela ukupnog iznosa u visini od 210.000,00 kuna za rad stručnih službi Zajednice tehničke kulture Rijeka (rad na ostvarivanju zajedničkih potreba i interesa riječkih udruga tehničke kulture – članica Zajednice, usklađivanje njihovog djelovanja, prikupljanje podataka i vođenje cjelokupne evidencije o udrugama, koje aktivnosti omogućavaju funkcioniranje sustava tehničke kulture lokalne zajednice, za što je nadležna i odgovorna Zajednica).

Za program utvrđivanja zdravstvene sposobnosti dodjeljuje se 15.000,00 kuna, a za program nagrađivanja tehničko-sportskih postignuća 35.000,00 kuna.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel utvrdio je 6. travnja zaključkom detaljni plan raspodjele.