Gradonačelnik Grada Rijeke, donio je 10. prosinca 2018. godine, Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine u 2019.g..

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“SN PGŽ” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “SN Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 54. Odluke o najmu stanova (“SN PGŽ” broj 12/11, 15/1- ispravak i 54/12), gradonačelnik Grada Rijeke, donio je 10. prosinca 2018. godine, Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine.

Visina slobodno ugovorene najamnine, utvrđuje se za metar četvorni stana odnosno stambenog prostora:

  • za stan  –  12,54 kn/m²,
  • za stambeni prostor  –  5,50 kn/m²,
  • za stan II. kategorije – 7,33 kn/m².

Gradski stanovi daju se u najam temeljem Odluke o najmu stanova (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 12/11,15/11 i 54/12).