Gradsko vijeće donijelo je Odluku kojim se uvodi obveza plaćanja spomeničke rente. Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline

Gradsko je vijeće na osobni zahtjev razriješilo Srećka Šestana dužnosti ravnatelja Gradskog kazališta lutaka Rijeka zbog odlaska na dužnost pomoćnika ministra za kulturu, a na njegovo je mjesto imenovalo Suzanu Ostović za vršitelja dužnosti ravnatelja, kako bi Kazalište u roku 30 dana moglo raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja ustanove.

Gradsko vijeće donijelo Odluku kojom se uvodi spomenička renta

Gradsko vijeće donijelo Odluku kojom se uvodi spomenička renta

U školski odbor Osnovne škole Vežica na prijedlog HNS-a imenovan je Redžo Alibašić, profesor fizike i tehničke kulture u OŠ Hreljin, umjesto Petre Dabo koja zbog preseljenja u Zagreb nije u mogućnosti prisustvovati sjednicama, a u školski odbor OŠ Ivana Zajca na prijedlog PGS-a imenovana je Rosalia Massarotto, prof. iz Rijeke umjesto preminulog dr. Čedomira Perića.

Za predsjednika Odbora za javna priznanja Grada Rijeke imenovan je su mr. sc. Željko Glavan, a za članove odbora; Ozren Gruičić, prof. dr. Nikola Matejčić. dr. sc. Marko Ivanović, Vladimir Smešny, Vesna Matković i Zoran Franković.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Prihvaćene su i izmjene Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Rijeke kojom se određuje da u Uredu grada osim obavljanja pravnih, savjetodavnih, protokolarnih i stručno-administrativnih poslova u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, Poglavarstva i njihovih radnih tijela, u Uredu obavljaju i poslovi u svezi osiguravanja ostvarivanja prava na pristup informacijama, koje će odlukom Poglavarstva obavljati Doris Šajn, voditeljica kabineta gradonačelnika.
Gradsko je vijeće dopunilo Odluku o davanju u zakup poslovnih prostora na način da omogući bankama postavu bankomata u poslovne prostore kojima gospodari Grad uz obvezu zakupnika da za površinu prostora koji se daje u podzakup prihvati povećanje ugovorene zakupnine za pet puta. U prosjeku se radi o 5m2 površine koja bi bila obuhvaćena povećanjem.

Imenovanje predstavnika Grada Rijeke u odbor za lokalnu i područnu samoupravu Hrvatskog sabora

Prijedlog za imenovanje predstavnika Grada Rijeke u odbor za lokalnu i područnu samoupravu Hrvatskog sabora izazvao je dugotrajnu raspravu, a tražena je i pauza za konzultacije. Odbor za izbor i imenovanja je na sjednici održanoj 23. veljače razmatrao prijedloge političkih stranaka zastupljenih u gradskom vijeću te utvrdio da se za člana Odbora za lokalnu i područnu samoupravu Hrvatskog sabora kao predstavnik Grada Rijeke predloži Alen Bošković iz iz HSLS-a. Sedam članova Gradskog vijeća predložilo je da se na to mjesto imenuje Ksenija Linić, koja je u ožujku prošle godine imenovana od strane Gradskog vijeća u taj Odbor, ima izuzetno dragocjeno iskustvo na poslovima decentralizacije lokalne samouprave i koja je taj posao do sada stručno i savjesno obavljala, o čemu svjedoči i izvješće o radu odbora koje je predočila Gradskom vijeću.
U diskusiji koja je slijedila vijećnici su se podijelili oko toga treba li uopće sada odabrati predstavnika u Odboru ili će se to odložiti za drugu sjednicu. Na kraju se pristupilo glasovanju pa je Alen Bošković dobio 16 glasova za a Ksenija linić 14.

Odluka kojom se uvodi obveza plaćanja spomeničke rente

Gradsko vijeće je donijelo Odluku kojom se uvodi obveza plaćanja spomeničke rente. Obveznici plaćanja spomeničke rente su sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, odnosno koje imaju u svom sastavu poslovne jedinice koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru

Određene su dvije zone koje su obuhvaćene spomeničkom rentom: I. zona – dio užeg centra grada i najatraktivniji dio Trsata te II zona – ostali dijelovi grada. Spomenička renta u zoni I. iznosit će 5 kuna, a u zoni II. 3 kune po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Prihod od prikupljene spomeničke rente može se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Zakonom je predviđeno da se 60% prikupljenih sredstava uplaćuje u korist grada na području koje je renta ubrana a 40% u korist državnog proračuna za ostvarivanje nacionalnog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Prihvaćeno je i izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 2001. 2003. godine i Program mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru za razdoblje 2004.- 2006. Vijećnik Ognjen Crnković komentirao je Program, sadašnje i buduće detaljne urbanističke planove kao veliki broj malih zakrpa, te naglasio da čeka konačno donošenje GUP-a. Gradonačelnik Obersnel je pojasnio da će se nakon donošenja Generalnog urbanističkog plana, za koji očekuje da će biti usvojen do ljeta, i dalje donositi Detaljni urbanistički planovi jer GUP ne ide tako detaljno u obradu određenog prostora.

Predsjednik Gradskog vijeća zamolio je vijećnike da ubuduće ne napuštaju sjednicu jer su neke točke zamalo bile neizglasane zbog kvoruma, a za svoj rad i prisustvo sjednici ipak primaju naknadu.

Vijećnici koji su ostali do konca sjednice su to komentirali riječima da je to trebao reći onima koji su otišli, a ne njima koji su “odradili” sjednicu, sugerirajući mu da ubuduće takva upozrenja daje na početku sjednice.