Od 29. kolovoza 2018. do 7. rujna 2018. godine održat će se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok u Rijeci.

JAVNI UVID
Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana u periodu od 29. kolovoza do 7. rujna 2018. godine:

JAVNO IZLAGANJE
Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Plana bit će organizirano 4. rujna 2018. godine 

  • za stručnu javnost (javnopravna tijela i mjesni odbor) u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju u 10,00 sati,
  • za svu zainteresiranu javnost u prostorijama Mjesnog odbora Potok, Milana Butkovića 2, u 18 sati.

DODATNA TUMAČENJA
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem kao nositelj izrade Prijedloga će, po potrebi pružati dodatno tumačenje Prijedloga Izmjena i dopuna Plana unutar uredovnog radnog vremena od 8:30 do 13:00 sati – u vrijeme trajanja javne rasprave.

KAKO PREDATI PRIJEDLOGE, PRIMJEDBE I MIŠLJENJA
Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

  • predati u pismenom obliku, poštom ili putem urudžbenog zapisnika, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg broj 3,
  • dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani te dostavljeni u roku (do 7. rujna 2018.), neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Uredno podnesenom primjedbom/prijedlogom smatra se ona u kojoj su čitko navedeni ime i prezime te adresa i telefon podnositelja, broj katastarske čestice na koju se primjedba/prijedlog odnosi te razlog podnošenja iste.