Ceste na području MO Srdoči najvećim dijelom spadaju pod nerazvrstane ceste. Stožer zimske službe sukladno Operativnom programu postupanja u zimskih uvjetima u interesu svih građana grada vrši planirane i predviđene aktivnosti.

Radi održavanja prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, sprječavanja poledice i uklanjanja snijega s nogostupa, trgova, stubišta, pješačkih zona, autobusnih stajališta i organiziranja javnog gradskog prijevoza, uprave te trgovačka i komunalna društva u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja, doneseni su operativni programi po kojima se pružaju usluge u zimskim uvjetima:

Programe donose:

  • Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. Zagreb za održavanje dijela autoceste u koncesiji društva
  • Hrvatske ceste za održavanje državnih cesta
  • Rijeka promet d.d. za održavanje nerazvrstanih cesta
  • KD “Čistoća” za održavanje javno-prometnih površina namijenjenih za kretanje pješaka
  • K.D. “Autotrolej” za održavanje voznog parka i obavljanje javnog gradskog prijevoza.

Ovi operativni programi su međusobno usklađeni.

Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina na području Grada Rijeke i obavljanja javnog gradskog prijevoza putnika u zimskim uvjetima usvaja gradonačelnik Grada Rijeke, koji svake godine imenuje Stožer zimske službe Grada Rijeke.

Ceste na području MO Srdoči najvećim dijelom spadaju pod nerazvrstane ceste. Stožer zimske službe sukladno Operativnom programu postupanja u zimskih uvjetima u interesu svih građana grada vrši planirane i predviđene aktivnosti.

Ne može se postupati po pojedinim zahtjevima i van Operativnog programa jer se onda poremeti tijek rada i uređenja kojim je definirano način i terminski početak i kraj rada u zimskim uvjetima ili kontinuirano postupanje ovisno o potrebama. Pojedinačne potrebe realizirati će se samo u slučaju hitnih intervencija kod zbrinjavanja unesrećenih, bolesnih, nepokretnih osoba i u sličnim situacijama.

Operativni program može se vidjeti na web stranicama Rijeka prometa i na sljedećem linku Operativni program održavanja nerazvrstanih Cesta.

Više o Zimskoj službi pogledajte na sljedećem linku Zimska služba – Grad Rijeka.

Napominjemo građanima da na zimske uvjete na cestama ne izlaze bez zimske opreme.

Uklanjanje snijega i sprječavanje poledice na javnim površinama namijenjenim za pješake (javna stubišta, trgovi, autobusna stajališta i nogostupi uz koje nisu izgrađeni poslovni i stambeni objekti) u obvezi je Komunalnog društva Čistoća, a uklanjanje snijega i sprječavanje poledice na nogostupima ispred poslovnih i stambenih objekata u obvezi je vlasnika ili korisnika tih prostora.

Komunalni redar Grada Rijeke može rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama čišćenje snijega i leda, predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdati prekršajni nalog i naplatiti globu od počinitelja prekršaja na licu mjesta. Za slučaj da pravna ili fizička osoba ne čisti snijeg i led ili ne omogući komunalnom redaru nesmetano obavljanje nadzora, novčana kazna za pravnu osobu iznosi 2.000,00 kn, za obrtnika 1.000,00 kn, a za fizičku osobu 500,00 kn.