Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za pravne i imovinske poslove, raspisuje Javni natječaj za prodaju slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke.

Kao krajnji rok za dostavu ponuda utvrđuje se 20. prosinca 2021. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 20. prosinca 2021. godine u 12,00 sati na adresi Titov trg 3, 2. kat, soba 209.

Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Poslovni prostor s tlocrtom

Korisna površina
u m²

Položaj
na karti
grada Rijeke

Red. br.

Adresa

1.

Bakarska 3/A

13,00

google map

2.

Franje Brentinija 4

142,05

google map

3.

Franje Račkoga 44/A

120,00

google map

4.

Prvog maja 46/D

26,00

google map

5.

Ružićeva 26/1

49,00

google map

6.

Podhumskih žrtava 2 u 48/96 idealnog dijela

175

google map

7.

Matije Gupca 3/A u 3/4 idealnog dijela

52

google map

8.

Krešimirova 10

4

google map

9.

Uski prolaz 8

42

google map

10.

Ivana Filipovića 15

28,81

google map

11.

Pomerio 10/B u 1/4 idealnog dijela

27,11

google map

12.

Podhumskih žrtava 2/A u 48/96 idealnog dijela

71,00

google map

13.

Baštijanova 36

47,00

google map

14. Franje Račkog 12/A 64,00 google map
15. Titov trg 6 72,00 google map