Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 12. travnja 2018. godine do 15,30 sati.

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. U natječaju su objavljena 34 slobodna poslovna prostora na različitim lokacijama. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

NAPUTAK:

  • da biste otvorili tabelarni pregled natječaja trebate kliknuti – Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – popis prostora, a potom kliknuti na “Open” (na dnu ekrana)
  • da biste otvorili tekstualni dio natječaja trebate kliknuti – Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – uvjeti natječaja, a potom kliknuti na “Open” (na dnu ekrana)
POPIS OGLAŠENIH POSLOVNIH PROSTORA 
Redni broj Poslovni prostor Korisna površina u m² Položaj na karti grada Rijeke
ZONA Adresa i tlocrt u pdf. formatu
1 2 3 4 6
1 0 Jadranski trg 1/ll kat
(centar grada)
39 google map
2 0 Jadranski trg 4/llI kat
(centar grada)
105 google map
3 0

Korzo 28/A

(centar grada)

42 google map
4 I

Andrije Medulića 1/C

(Stari grad)

7 google map
5 I

Dolac 9/A

(centar grada)

195 google map
6 I

Frana Supila 12/A

(centar grada)

44 google map
7 I

Grivica 4

(Stari grad)

57 google map
8 I

Ivana Zajca 20/A

(preko puta gradske tržnice)

28 google map
9 I

Ivana Zajca 20/B

(preko puta gradske tržnice)

121 google map
10 I

Janeza Trdine 7/A

(Stari grad)

41 google map
11 I

Pavla Rittera Vitezovića 2/I kat

(centar grada)

88 google map
12 I

Riva boduli 7/A

(Gradska tržnica)

70 google map
13 I

Scarpina 5/A

(centar grada)

65 google map
14 I

Verdieva 19/A

(Gradska tržnica)

122 google map
15 I

Veslarska 3/A

(centar grada)

21 google map
16 I

Wenzelova 2/III kat

(centar grada)

221 google map
17 II

Fiorella la Guardie 7/A

(Brajda)

97 google map
18 II

Fiorella la Guardie 3/B

(Brajda)

9 google map
19 II

Ivana Grohovca 1/A

(MO Školjić)

63 google map
20 II

Pomerio 4/A

(kraj Guvernerove palače)

39 google map
21 II

Školjić 2/A

(Školjić)

74 google map
22 III

Balde Fućka 39

(Pašac)

61 google map
23 III

Balde Fućka 39

(Pašac)

67 google map
24 III

Cvetkov trg 1

(Drenova)

8 google map
25 III

Franje Čandeka 32/J

(Turnić)

41 google map
26 III

Giuseppea Carabina 11

(Turnić)

78 google map
27 III

Giuseppea Duelle 2/A

(Turnić)

33 google map
28 III

Laginjina 10B

(Turnić)

22 google map
29 III

Moše Albaharija 2/I kat

(Brajda)

68 google map
30 III

Pehlin 58

(Pehlin)

28 google map
31 III

Šetalište XIII divizije 28/I kat

(Pećine)

161 google map
32 III

Vukovarska 44/B

(Podmurvice)

86 google map
33 III

Zametska 47/B

(Zamet)

16 google map
34 III

Zametska 47/C

(Zamet)

12 google map

Popis ulica po zonama, karte ulica poslovnih prostora po zonama, početne cijene zakupnine po grupama djelatnosti te normativni akti koji reguliraju zakup poslovnog prostora mogu se preuzeti na stranicama Direkcije za upravljanje objektima poslovne i javne namjene.

Skip to content