Gradsko vijeće Grada Rijeke prosinačkoj je sjednici donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini za koji će u gradskom proračunu biti izdvojeno 87.8 milijuna kuna.

Program obuhvaća održavanje čistoće javnih i zelenih površina, čišćenje mora i održavanje plaža, održavanje okoliša objekata gradskog vlasništva i ostalih javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja, javnih sanitarnih čvorova, autobusnih čekaonica i ostalih građevina, uređaja i predmeta javne namjene, kao i provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja, njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe.

Među ovim stavkama, najizdašniji iznos od 31 milijun kuna bit će izdvojen za održavanje nerazvrstanih cesta, što uključuje radove čišćenja slivnika, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta i poslove upisa cesta u zemljišne knjige. Unutar europskog projekta naziva „Jačanje sustava javnog prijevoza“, nabavit će se semaforski sustavi za postojećih šest raskrižja u iznosu od 3.7 milijuna kuna, od čega 85% dolazi iz europskih fondova, a 6.8 milijuna kuna odvojeno je za komunalne prioritete po mjesnim odborima.

Za održavanje čistoće javnih površina – pothodnika, linijskog zelenila, dječjih igrališta, plaža, Korza i sličnog – potrošit će se 7.45 milijuna kuna, dok će se za sanaciju divljih deponija, odvoz smeća sa područja naselja Rujevica i Mario Genari te sakupljanje građevinskog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad izdvojiti 925 tisuća kuna.

Kada je riječ o održavanju javnih zelenih površina, Odjel gradske za komunalni sustav izdvojio je 19.3 milijuna kuna za košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada, obnovu, održavanje i njegu drveća i drugih biljaka, popločenih i nasipanih površina u parkovima i druge hortikulturne i građevinske poslove potrebne za održavanje tih površina. Također, među ulaganjima u poboljšanja predviđene su i nabavke klupa i sprava za djecu u parkovima te sanacija potpornih zidova uz javne zelene površine te prateća projektna dokumentacija. 5.3 milijuna kuna od spomenutog iznosa odnosi se na komunalne prioritete po mjesnim odborima obuhvaćene ovom komunalnom djelatnošću.

Aktualni projekt uređenja Kazališnog parka, čime će se završiti rekonstrukcija jugoistočnog dijela parka, zajedno s godišnjim održavanjem pješačkih zona, stubišta, mosta Hrvatskih branitelja i održavanjem crpne stanice u zoni Koblerovog trga stajat će 4.3 milijuna kuna. Ukupno za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima bit će uloženo 6.264.000 kuna, što podrazumijeva i milijun kuna za održavanje gradskih plaža, održavanje pothodnika i dizala i okoliša gradskih objekata.

Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene kao što su javni sanitarni čvorovi, javni satovi, autobusne čekaonice, održavanje javnih fontana i ostale urbane opreme bit će utrošeno 5 milijuna kuna, od čega 2.2 milijuna kuna otpada na održavanje javnih sanitarnih čvorova što je povećanje za gotovo 50% u odnosu na 2019. godinu.

Za održavanje javne rasvjete u 2020. godini izdvojit će se 10.6 milijuna kuna, što uključuje energetski pregled javne rasvjete koji se provodi jednom u pet godina. Također, provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Grad Rijeku će koštati 3.2 milijuna kuna, uz 792 tisuća kuna za sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja, njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe.

Skip to content