U nastavku 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke, vijećnici su raspravljali o gradnji i održavanju komunalne infrastrukture, poduzetništvu, izradi prostornih planova te radu ustanova u kulturi.

Sjednica Gradskog vijeća, koja je 28. travnja, odlaskom dijela vijećnika prekinuta zbog nedostatka kvoruma, netom prije glasovanja o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2021. godinu, a nakon što nije prihvaćen amandman članova Vijeća Vedran Vivoda (Akcija mladih) i Robert Salečić (Unija Kvarnera), nastavljena je danas. Amandmanom je predloženo da se 3 milijuna kuna, umjesto za EU projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika kulturne baštine“, koji se odnosi na uređenje Palače šećerane te broda Galeb, rasporedi za sanaciju zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.

Nastavak sjednice Gradskog vijeća

Goran Palčevski, Sandra Krpan i Marko Filipović

„Kako se nedostatak kvoruma ne bi ponovio te s ciljem osiguravanja nesmetanog rada Gradskog vijeća, a budući da su  točke dnevnog reda koje slijede izuzetno važne za funkcioniranje grada, odlučio sam povući točku. Nakon prvog dijela sjednice sastao sam se s vijećnicima koji su podnijeli amandman, i postigli smo načelni dogovor da ovu točku razmotrimo na sjedećoj sjednici Gradskog vijeća. U međuvremenu će biti pripremljen materijal o trenutnom stanju radova na brodu Galeb i omogućeno svim vijećnicima da posjete brod i sami se na licu mjesta uvjere o stanju radova, kako bi nakon toga mogli razmotriti odluku o raspoređivanju sredstava o višku sredstava iz protekle godine, koji uključuje i druge stavke osim broda Galeb“, kazao je riječki gradonačelnik Marko Filipović.

Nastavljajući se na raspravu s prethodne sjednice o višku sredstava spomeničke rente, gradonačelnik Filipović je naglasio kako se radi o višku iz razdoblja od 2017. do 2019. godine, kad je došlo do usporenje trošenja sredstava zbog objektivnih okolnosti. Taj višak sredstva planiran je u proračunu za 2022. i specificiran je u posebnom dijelu proračuna i u njegovom obrazloženju.

Nastavak sjednice Gradskog vijećaUsvojena izvješća o provedbi programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture u 2021. godini

Gradsko vijeće raspravljalo je o tri izvješća o provedbi programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini, kao pratećim dokumentima uz godišnje izvješće o izvršenju proračuna.

Tako je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu te Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2021. godinu.

Vijećnici su najviše raspravljali o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture. Vijećnici HDZ-a i platforme Možemo! naglasili su kako, iako su stavke programa izvršene preko 90%, smatraju da građani ne mogu biti zadovoljni čistoćom grada.

Vijećnik Duško Milovanović (SDP) istaknuo je kako treba razdvojiti raspravu o izvješću, koje pokazuje dobru realizaciju te raspravu o sadržaju programa, o čemu se raspravlja prilikom njegova donošenja krajem godine, uz proračun za iduću godinu.
„Nitko ne može osporiti da indeks ostvarenja koji je preko 90% nije dobar. Drugo je pitanje jesu li planirana sredstva dovoljna i dostatna. Što se tiče čistoće javnih površina vrlo smo jasno komunicirali kako time nismo u potpunosti zadovoljni i zato su povećana su sredstva u 2022. godini. Hoće li će to biti dovoljno nije pitanje samo Grada Rijeke, već i onih koji tu nečistoću stvaraju, a to su građani“, kazao je vijećnik Milovanović.

Nastavak sjednice Gradskog vijećaIzvješće o radu KD Čistoća nije usvojeno

Gradsko vijeće nije usvojilo Izvješće o radu komunalnog društva Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom za 2021. godinu kao davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke. Podnošenje izvješća je zakonska obveza KD Čistoće prema Zakonu o gospodarenju otpadom.

Za prihvaćanje izvješća su glasovali vijećnici SDP-a, PGS-a, HSU-a, SDSS-a i IDS-a, a protiv su bili vijećnici HDZ-a, platforme Možemo!, Nezavisne liste Davora Štimca, Mosta, Akcije mladih i Unije Kvarnera.

Vijećnik Vedran Vivoda je u ime Kluba vijećnika Možemo!, Akcije mladih i Unije Kvarnera zatražio od direktorica KD Čistoće Jasne Kukuljan da podnese neopozivu ostavku na mjesto direktorice te, ukoliko to ne napravi, pozvao gradonačelnika da kao predstavnik najvećeg suvlasnika Čistoće sazove izvanrednu sjednicu skupštine, na kojoj će se pokrenuti smjena direktorice.

Kao razloge je naveo kršenje Zakona o gospodarenju otpadom, kojim se propisuje da KD Čistoća mora do 31. ožujka Gradskom vijeću predati izvješće o svom radu te ga dostaviti nadležnom ministarstvu.
„Materijal je stigao 13. travnja, čime je vidno prekršen zakon i KD Čistoća će zbog toga snositi posljedice u vidu novčane kazne“, kazao je vijećnik Vivoda.

Jedan od razloga za traženje smjene je što smatraju da ili KD Čistoća nije sukladno zakonu vodila evidenciju prihoda i rashoda od javne usluge tako da je u svakom trenutku moguće utvrditi postojeće prihode i rashode od javne usluge ili, ako je vodila, vijećnicima je na protekloj sjednici Gradskog vijeća direktorica Kukuljan uskratila informacije potrebne za donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke, a time i promjenu cijene prikupljanja otpada.

Nastavak sjednice Gradskog vijeća„S obzirom na to da je tzv. IRDJU obrazac ispunjen 29. ožujka, a sjednica Gradsko vijeća je bila 31. ožujka, vidimo da postoji obrazac ponašanja kod gđe Kukuljan, odnosno nedavanje informacija vijećnicima, koji su na toj sjednici zahtijevali da im se pokaže IRDJU obrazac i detaljni troškovi sakupljanja komunalnog otpada za područje grada Rijeke“, kazao je vijećnik Vivoda.

Vijećnik Adrijano Rogić je ime kluba HDZ-a istaknuo kako rad KD Čistoće smatraju neučinkovitim i netransparentnim, a sve uz podršku gradonačelnika Marka Filipovića. Naglasio je kako prije donošenja odluke na prošloj sjednici Gradskog vijeća nije napravljena konkretna revizija rada, a na današnjoj sjednici nisu predočeni podaci kako koja varijabla utječe na učinkovitost rada KD Čistoća. „Na temelju tih podataka, uvjeren sam, moglo bi doći do smanjenja dijela troškova KD Čistoća koje gradonačelnik odlukom od prošle sjednice želi prebaciti na leđa građana“, kazao je Rogić.

Vijećnica Iva Rinčić je u ime kluba Nezavisne liste Davora Štimca naglasila kako se na protekloj sjednici troškovi zbrinjavanja otpada stoje 130 milijuna kuna, a u današnjem izvješću se govori o 71,4 milijuna kuna. Upitala je i kako je moguće da je za manje prikupljenog otpada, KD Čistoća u 2021. godini uprihodila više sredstava nego godinu ranije.

Direktorica KD Čistoće Kukuljan naglasila je kako je komunalno društvo uvijek u roku predavalo predmetno izvješće.
„Mi svake godine podnosimo izvješće ministarstvu i predstavničkom tijelu, ali kroz izvršno tijelo. Naša obaveza je da dostavimo izvješće izvršnom tijelu, izvršno tijelo pripremi materijale i oni se nađu na prvoj sljedećoj sjednici, što danas imate prilike raspravljati i imati na dnevnom redu. Ne vidim što je sporno i ne znam zašto toliko to ističe kao veliki prekršaj“, poručila je direktorica Kukuljan.

„KD Čistoća je od svog osnutka koncipirana na način da imamo zajedničku cijenu za sve vlasnike, tzv. solidarni pristup. Mi tako vodimo naše troškove i naši troškovi su u svakom trenutku transparentni, a kontinuirao pričamo o ukupnim troškovima. Kad govorimo o 130 milijuna kuna, govorimo o ukupnim procijenjenim troškovima za sve općine i gradove-vlasnike KD Čistoće za 2022. godinu, dok se današnje izvješće odnosi samo na grad Rijeku za 2021. godinu“, kazala je direktorica Kukuljan.

Do razlike u prihodima u 2021. godinu u odnosu na prethodnu godinu, kazala je Kukuljan, došlo je zbog izmjena cijena. Najveća promjena cijena odnosila se na zbrinjavanje glomaznog otpada, koji je prvo bio 232 kune po toni, pa je skočio na 1990 kuna, da bi se iznivelirao na 1.100 kuna. Cijena za obradu miješanog komunalnog otpada je bila 470 kuna po toni, potom se podigla na 540 kn, a sada iznosi 866 kuna po toni.

Dok su na protekloj sjednici vijećnici donijeli odluku o cijeni obvezatne minimalne javne usluge, kao fiksnog dijela cijene usluge odvoza otpada, uskoro bi trebala biti donesena i odluka o iznosu varijabilnog dijela cijene, s namjerom primjene od 1. lipnja, najavila je direktorica Kukuljan.

Nastavak sjednice Gradskog vijećaZaduživanje za realizaciju kapitalnog projekta „Energana – Start Up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU“

Odlukom  o izvršavanju Proračuna utvrđeno je da će se Grad u 2022. godini zadužiti za sufinanciranje vlastite komponente u realizaciji kapitalnog projekta „Energana – Start Up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU“ u iznosu do 12.700.000,00 kuna, odnosno u 2022. godini u iznosu od 10.170.000,00 kuna, a u 2023. godini u iznosu od 2.530.000,00 kuna.

Nove izmjene i dopune glavnih gradskih prostornih dokumenata, izrada urbanističkog plana budućeg sekundarnog gradskog središta Rujevica

Usvojene su izmjene i dopune Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i  Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. Njima se omogućuju izmjene predložene na temelju zahtjeva fizičkih i pravnih osoba, koje su upućene od posljednjih izmjena odluke donijeti u ožujku 2021. godine.

Između ostaloga, izmjenama i dopunama PUP-a i GUP-a definirani su detaljniji uvjeti gradnje za područje sekundarnog gradskog središta Rujevica. Na današnjoj je sjednici donesena i Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica. Izradom urbanističkog plana uređenja stvaraju se pretpostavke za razvoj kako poslovnih tako i stambenih i drugih sadržaja Sekundarnog gradskog središta Rujevica, koje se proteže na čak 40 hektara gradskog zemljišta, na prostoru između trgovačkog centra Interspar na istoku te Islamskog centra na zapadu. Kao stručna podloga za izradu urbanističkog plana uređenja služit će prvonagrađeni rad na Natječaju za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica.

Utvrđena je Odluka o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje, a na temelju nedavno usvojenih izmjena odluka o kupoprodaji poslovnih prostora. Izmjenama je propisano da se poslovni prostor u zakupu može prodati sadašnjem zakupniku na temelju Odluke o utvrđivanju Popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koji će se javno objaviti, nakon što ga donese Gradsko vijeće.

Nastavak sjednice Gradskog vijećaIzvještaji o radu gradskih kulturnih ustanova – izvješće o radu HNK Ivana pl. Zajca nije usvojeno

Gradsko vijeće raspravljalo je o izvještajima o radu za 2021. godinu ustanova kulture kojima je Grad osnivač. Usvojena su izvješća o radu ustanova Art kino, Gradsko kazalište lutaka, Gradska knjižnica Rijeka, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Muzej grada Rijeke i Muzej moderne i suvremene umjetnosti, a nije usvojeno izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca. Protiv izvješća su glasovali vijećnici PGS-a, HDZ-a, Nezavisne liste Davora Štimca i Unije Kvarnera, dok su vijećnici Mosta bili suzdržani.

Poništeni su ponovni natječaji za davanje koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti te za obavljanje usluga u turizmu, budući da na natječaje nije pristigla niti jedna ponuda.

Usvojene su izmjene Odluke o zakupu dijelova plutajućeg objekta – Broda Galeb. Naime, u tijeku izvođenja radova na rekonstrukciji Broda Galeb, utvrdilo se da je potrebno redefinirati prostore između komercijalnih i nekomercijalnih sadržaja, kako bi komercijalni prostor bio logična, funkcionalna cjelina i usklađen s rješenjem muzejskog postava, kao i sa izmijenjenim protupožarnim putevima bijega.