Od 2006. godine Grad Rijeka ima sklopljen Ugovor o osiguranju odgovornosti iz komunalne djelatnosti. Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost Grada Rijeke za štetu nastalu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari osobe, nastala korištenjem nerazvrstanih cesta i drugih javnih prometnih površina kojima upravlja Grad Rijeka.

Predmet osiguranja je odgovornost Grada Rijeke za štetu nastalu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari osobe. Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za štetu koja je nastala korištenjem nerazvrstanih cesta i drugih javnih prometnih površina kojima upravlja Grad Rijeka.
Nerazvrstane ceste i javno prometne površine obuhvaćaju:

  • pristupne putove,
  • uređena javna parkirališta u stambenim naseljima,
  • pješačke zone, pješačke staze,
  • trgove,
  • javna stubišta,
  • auto taxi stajališta i okretišta vozila javnog gradskog prijevoza putnika,
  • javne zelene površine, gradske parkove, gradske šumice, drvorede, skupine pojedinačnih stabala,
  • dječja igrališta i rekreacijske površine.

Odštetni zahtjev podnosi se Smiljani Favro Šinkić u Odjelu gradske uprave za financije na adresi Korzo 16, 51 000 Rijeka.