Grad Rijeka proglašen je najboljim hrvatskim gradom u kategoriji Smart city. Izbor za najbolji grad u 2018. godini organizirali su Jutarnji list, portal gradonačelnik.hr i agencija Ipsos Puls, a priznanje dodijeljeno Rijeci u četvrtak u Šibeniku, preuzeo je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.

Naime, Grad Rijeka već niz godina razvija projekte koji doprinose konceptu pametnog grada pa je tako samo tijekom 2017. i 2018. godine pokrenuta provedba čak 83 projekta koji su u tijeku. Također, za ovaj izbor Grad Rijeka istaknuo je i projekt Primjena drona u prometnim projektima i ažuriranju GIS orto-foto podloga.

Rijeka najbolji grad u kategoriji Smart City

Rijeka najbolji grad u kategoriji Smart City

Naime, gradska tvrtka Rijeka promet d.o.o. nabavila je dron u veljači 2016. u svrhu zračnog snimanja za potrebe prometnog projektiranja kao i nadzora i snimanja prometa i prometnih objekata. Od Agencije za civilno zrakoplovstvo pribavljene su i sve potrebne dozvole te su obučeni operateri za njegov rad. Također, dron se koristi i ažuriranje Geoinformacijskog sustava (GIS) Grada Rijeke koji koristi se orto-foto podloge.

Isto tako, u želji za dodatnim razvojem tzv. pametnih rješenja, Grad Rijeka izradio je i prijedlog strateškog plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020., a još danas je otvoreno Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga strateškog plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. kojem se može pristupiti i putem web stranice Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Iva Balen

(autor fotografije s dodjele: Paun Paunović/CROPIX)