HŽ Infrastruktura potpisala je sa zajednicom ponuditelja koju čine hrvatske tvrtke IGH i Granova ugovor za izradu projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu dionice pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani, duljine 27,5 km, vrijedan 33 milijuna i 777 tisuća kuna.

Ugovor je zaključen nakon provedbe međunarodnog natječaja. Projekt je s 85 posto (8,5 milijuna eura) sufinanciran iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF), a cilj mu je otklanjanje postojećeg tzv. uskog grla na području riječkoga čvorišta. Završetak projektiranja planiran je krajem 2019.

Projekt izgradnje drugog kolosijeka HŽ

Projekt izgradnje drugog kolosijeka HŽ

Europska unija prepoznala je potrebu otklanjanja postojećeg tzv. uskog grla na području riječkoga čvorišta, čime bi se omogućili daljnji razvoj postojećih kapaciteta Luke Rijeka te stvaranje učinkovitoga gradskog i prigradskog željezničkog prijevoza. Zato je 2015. iz Instrumenta za povezivanje Europe za projekt bespovratno dodijelila 8,5 milijuna eura, što je 85 posto prihvatljivih troškova projekta koji iznose 10 milijuna eura. Preostali dio maksimalne vrijednosti projekta u iznosu od 1,5 milijuna eura sufinancirat će Republika Hrvatska.


U sklopu projekta predviđena je i priprema tehničke dokumentacije za rekonstrukciju šest kolodvora, izgradnju 13 novih i rekonstrukciju četiriju postojećih stajališta, izgradnju odnosno rekonstrukciju 13 nadvožnjaka i 18 podvožnjaka, šest pothodnika i osam nathodnika, triju tunela i 27 propusta te pet željezničko-cestovnih prijelaza i 15 pješačkih prijelaza.

Također do kraja 2019. izradit će se studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi, studija utjecaja na okoliš, Idejni projekt i Glavni projekt, a rješavat će se i imovinsko-pravni odnosi. Ishođenjem svih potrebnih rješenja i dozvola stvorit će se podloga za apliciranje za sredstva iz europskih fondova za nastavak projekta, odnosno izvođenje radova.

Sufinancira Europska unija Instrument za povezivanje Europe