HŽ Infrastruktura potpisala je sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke ŽPD d.d., Granova d.o.o., Institut IGH d.d., Rijekaprojekt d.o.o. i IPZ d.d. Ugovor za izradu studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka na dionici Oštarije – Škrljevo.

 

Projekt izgradnje drugog kolosijeka HŽUgovor je vrijedan 17,9 milijuna kuna (bez PDV-a), od kojih Europska unija iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) sufinancira 85 posto sredstava.

Ovaj ugovor predstavlja prvu fazu realizacije Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog između HŽ Infrastrukture i Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA) ukupne vrijednosti sedam milijuna eura. U sklopu Sporazuma su osim izrade studijske dokumentacije, koja je preduvjet za daljnju izradu projektne dokumentacije, predviđeni i izrada idejnog projekta te ishođenje lokacijske dozvole.

Rok za izradu studijske dokumentacije jest 16 mjeseci od dana sklapanja ugovora, što uključuje izradu idejnih rješenja više varijanti trase, studije opravdanosti, analize troškova i koristi za odabrano varijantno rješenje te studije utjecaja zahvata na okoliš, kojom će se propisati mjere zaštite i očuvanja okoliša koje se moraju provoditi tijekom izgradnje i eksploatacije željezničke pruge.

Studijskom dokumentacijom utvrdit će se optimalno rješenje trase pruge i ostalih infrastrukturnih podsustava između Oštarija i Škrljeva, a moguće su dvije osnovne varijante:

  • modernizacija postojeće pruge u duljini od 113,9 km
  • izgradnja potpuno nove, znatno kraće trase (duljine oko 67 km) koja se polaže novim koridorom uz izgradnju dugačkih tunela kroz planinske masive Male i Velike Kapele.

Postojeća pruga na dionici Oštarije – Škrljevo dio je glavne (koridorske) željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka u sklopu koridora RH2 te sastavni dio osnovne Transeuropske prometne mreže (Trans-European Transport Network – TEN-T) Mediteranskoga koridora. Modernizacija te pružne dionice dio je globalnog projekta modernizacije željezničkoga prometnog pravca Rijeka – Zagreb – mađarska granica, čiji je cilj razvitak učinkovitoga i konkurentnoga željezničkog prometa duž Mediteranskoga koridora.

HŽ Infrastruktura logotip Sufinancira Europska unija Instrument za povezivanje Europe